EXAMENUL DE ABSOLVIRE – SESIUNEA NOIEMBRIE 2019: Repartizarea pe săli a candidaților la proba scrisă din data de 24 noiembrie 2019

EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR

SESIUNEA NOIEMBRIE 2019

Publicăm repartizarea pe săli a candidaților la proba scrisă din data de 24 noiembrie 2019:


Centrul de examen București

<< repartizarea candidaților pe săli >>


Centrul de examen Brașov

<< repartizarea candidaților pe săli >>


Centrul de examen Craiova

<< repartizarea candidaților pe săli >>


Centrul de examen Cluj

<< repartizarea candidaților pe săli >>


Centrul de examen Galați

<< repartizarea candidaților pe săli >>


Centrul de examen Iași

<< repartizarea candidaților pe săli >>


Centrul de examen Timișoara

<< repartizarea candidaților pe săli >>


Pentru candidații care au optat să li se afișeze codurile de examen în locul numelui, situația centralizată a repartizării acestora, la nivel național, poate fi consultată și AICI

În cazul în care se constată vreo eroare în afișarea numelor candidaților, rugăm a se contacta secretariatul INPPA central sau al centrului teritorial corespunzător.

Examenul începe la ora 10.00 a zilei de 24.11.2019 și va avea o durată de 3 ore.

Candidații se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 9.00 cu actul de identitate.
Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

Candidaților le este interzis accesul în sala de examen cu genți, poșete, tipărituri, telefoane mobile și orice fel de alte aparate electronice.

Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

Potrivit Hotărârii nr.525 din 01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R. privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire al I.N.P.P.A., atât la proba orală (colocvii) cât și la proba scrisă este permisă consultarea ca material documentar a Codurilor, fără a fi comentate sau adnotate, a recursurilor în interesul legii pronunțate de Î.C.C.J., a hotărârilor prealabile ale Î.C.C.J. pentru dezlegarea unor probleme de drept, a minutelor Curții Constituționale a României, hotărâri CEDO precum și a legislației având în vedere tematica pentru fiecare disciplină fără a fi comentată sau adnotată cu practică judiciară sau comentarii, cât și a deciziilor interpretative ce se regăsesc în legislația profesiei de avocat.
Sunt permise sublinieri ale Codurilor, legislației printate, etc., care nu aduc însă informații noi sau adnotări.

Publicat in:
Diverse, Examen absolvire INPPA, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 23 noiembrie 2019