EXAMENUL DE ABSOLVIRE – SESIUNEA NOIEMBRIE 2020: Repartizarea pe săli a candidaților la proba scrisă din data de 15 noiembrie 2020

EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR

SESIUNEA NOIEMBRIE 2020

Publicăm repartizarea pe săli a candidaților la proba scrisă din data de 15 noiembrie 2020:


Centrul de examen București

<< repartizarea candidaților pe săli >>


Centrul de examen Brașov

<< repartizarea candidaților pe săli >>


Centrul de examen Craiova

<< repartizarea candidaților pe săli >>


Centrul de examen Cluj

<< repartizarea candidaților pe săli >>


Centrul de examen Galați

<< repartizarea candidaților pe săli >>


Centrul de examen Iași

<< repartizarea candidaților pe săli >>


Centrul de examen Timișoara

<< repartizarea candidaților pe săli >>


Pentru candidații care au optat să li se afișeze codurile de examen în locul numelui, situația centralizată a repartizării acestora, la nivel național, poate fi consultată și AICI

În cazul în care se constată vreo eroare în afișarea numelor candidaților, rugăm a se contacta secretariatul INPPA central sau al centrului teritorial corespunzător.

– Examenul începe la ora 11.00 a zilei de 15.11.2020 și va avea o durată de 3 ore.

– Cu începere de la ora 8.00 și până la ora 10.30, candidații se vor prezenta la sediul imobilului de examen. Instrucțiunile speciale privind accesul în imobilul de examen (adresa imobilului, indicarea porților/ușilor de intrare, repartizarea candidaților pe acestea etc.) se comunică public de fiecare structură teritorială a I.N.P.P.A., prin postare pe pagina web proprie. În același mod, structurile teritoriale ale I.N.P.P.A. vor comunica repartizarea candidaților pe sălile de examen.

– Candidații se prezintă obligatoriu cu următoarele:

» actul de identitate
» legitimația de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa [email protected]
» declarația pe proprie răspundere anexată prezentei, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului și completată de acesta; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa [email protected]
» mască de protecție sanitară aplicată pe față, precum și o mască de rezervă
» un recipient cu substanță dezinfectantă.

– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

– Legitimația de examen tipărită de candidat reprezintă documentul pe care organizatorul examenului va aplica ștampila care atestă îndeplinirea de către candidat, în urma măsurării temperaturii corporale, a condițiilor sanitare pentru accesul în sala de examen în care acesta a fost repartizat.

– Este strict interzis accesul în imobilul de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.). Face excepție legislația relevantă, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu prevederile Deciziilor nr. 41/26.10.2020 și 42/27.10.2020 ale Directorului I.N.P.P.A.

– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 10.30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei de examen.

– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, sub nicio formă, intrarea candidaților în sala de examen.

– Ieșirea din examen a candidaților nu va fi permisă mai înainte de o oră de la ora deschiderii plicurilor cu subiecte.

Citește instrucțiunile integral AICI

Publicat in:
Examen absolvire INPPA, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 13 noiembrie 2020