EXAMENUL DE ABSOLVIRE – SESIUNEA NOIEMBRIE 2023: Repartizarea pe săli a candidaților la proba scrisă din data de 12 noiembrie 2023

EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR

SESIUNEA NOIEMBRIE 2023

Publicăm repartizarea pe săli a candidaților la proba scrisă din data de 12 noiembrie 2023:


INPPA – structura centrală
<< repartizarea candidaților pe săli >>


CT INPPA Brașov
<< repartizarea candidaților pe săli >>


CT INPPA Cluj
<< repartizarea candidaților pe săli >>


CT INPPA Craiova
<< repartizarea candidaților pe săli >>


CT INPPA Iași
<< repartizarea candidaților pe săli >>


CT INPPA Timișoara
<< repartizarea candidaților pe săli >>


INSTRUCȚIUNI GENERALE PENTRU CANDIDAȚI

Examenul are loc la data de 12.11.2023, cu începere de la ora 9.00.
Cu începere de la ora 7.30, candidații se vor prezenta la sediul imobilului de examen. Instrucțiunile speciale privind accesul în imobilul de examen (adresa imobilului, indicarea porților/ușilor de intrare etc.) se comunică public de fiecare structură teritorială a I.N.P.P.A., prin postare pe pagina web proprie. În același mod, structurile teritoriale ale I.N.P.P.A. vor comunica repartizarea candidaților pe sălile de examen.
● Candidații se prezintă obligatoriu cu următoarele:
actul de identitate
legitimația de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa [email protected]
● Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
● La intrarea în incinta clădirii de examen, candidații vor fi îndrumați de personalul de organizare către sala/sălile de examen. În vederea orientării, candidații vor urmări, de asemenea, și indicatoarele existente în clădire.
● Este strict interzis accesul în imobilul de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).
● Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 8.30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei de examen.
● La intrarea în sala de examen, după verificarea legitimației de examen și a actului de identitate de către comisia de sală, candidații vor ocupa locul alocat, marcat corespunzător.
● Toate spațiile de examen vor fi prevăzute cu cutii în care vor fi colectate gențile, poșetele și altor accesorii ale candidaților.
● Pentru protejarea sănătății proprii, precum și a celorlați participanți la examen, candidații sunt încurajați să folosească măști de protecție sanitară pe durata desfășurării examenului, dacă le au asupra lor.
● Instructajul candidaților privind regulile aplicabile pe durata desfășurării examenului va fi făcut de comisia de sală cu începere de la ora 8.30.
● Examenul începe la ora 09.00 și durează 3 ore.
● După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, pentru niciun motiv, intrarea candidaților în sala de examen.
● Ieșirea din sala de examen a candidaților nu va fi permisă mai înainte de o oră de la ora deschiderii plicurilor cu subiecte.
● Candidații pot avea asupra lor și folosi în timpul examenului legislația relevantă, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu dispozițiile art. 8 al Deciziei nr. 3/24.07.2023 a Comisiei Permanente a U.N.B.R., publicată pe pagina web a I.N.P.P.A.
● După predarea lucrării către responsabilul de sală nu este permisă candidaților ieșirea din sala de examen cu înscrisuri ale examenului și cu pixurile primite de la organizatori. Candidații vor putea lua cu ei numai ciorna, cu condiția ca pe aceasta să fie menționate numai răspunsurile la întrebări (orice alte mențiuni, inclusiv enunțurile întrebărilor, nu sunt permise). La sesiunea de examen din 12 noiembrie 2023 nu se restituie candidaților grilele pe care au lucrat.
● După ieșirea din sala de examen, candidații vor părăsi clădirea de examen.
● Până la ora 13:00 este interzisă staționarea în dreptul intrărilor în imobilul de examen și, dacă este cazul, în curtea acestuia a candidaților sau însoțitorilor lor.
● Candidații care nu respectă instrucțiunile comunicate de comisia centrală de examen și de personalul de sală, precum și prevederile regulamentelor aplicabile vor fi îndepărtați imediat din spațiul de examen, în baza unui proces verbal care va fi întocmit în acest scop.
● Prezentele instrucțiuni se completează cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. și cu cele ale Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., publicate pe pagina web a I.N.P.P.A.


Publicat in:
Examen absolvire INPPA, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 10 noiembrie 2023