Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 4 din 08 iulie 2011 ce conține completările aduse prin Hotărârea nr. 693 din 28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. prin care a fost adoptat Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat (forma actualizată)

Publicăm forma actualizată – ce conține completările aduse prin Hotărârea nr. 693 din 28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. – a Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 4 din 08 iulie 2011, republicată, prin care a fost adoptat Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv) și de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Publicat in:
Consiliul U.N.B.R.
Distribuie:
Array
Data publicarii: 1 iulie 2011