Galați, 17 octombrie 2015

1

La Galați, formatorii INPPA au fost întâmpinați de 187 avocați, interesați să dezbată probleme de actualitate ale dreptului.

Întâlnirea dintre avocații gălățeni și formatorii INPPA a avut loc în Sala Aula Magna a Universității Danubius din Galați.

Temele abordate de formatorii INPPA dar și cele asupra cărora avocații din Baroul Galați au solicitat să fie făcute dezbateri au fost:

<div class=\"one-half first\">

DREPT CIVIL / DREPT PROCESUAL CIVIL:

1. Competența instanțelor judecătorești (de ex. caracterul patrimonial al unor acțiuni.
2. Competența în materie succesorală.
3. Prorogarea de competență.
4. Competența funcțională în cazul litigiilor vizând clauze abuzive.
5. Procedura regularizării cererii (în special domeniul de aplicare a acestei proceduri).

</div>

<div class=\'one-half first\'>2
</div>

<div class=\"one-half first\"> 04
</div>
<div class=\'one-half first\'>
 

6. Aspecte vizând taxele de timbru, cererea reconvențională și apărările de fond.
7. Aspecte vizând căile de atac cum ar fi caracterul devolutiv al apelului.
8. Principiul non reformatio in pejus și limitele rejudecării în caz de casare.
9. Apelul incident împotriva considerentelor.
10. Cererea reconvențională în procedura divorțului.
11. Cereri accesorii acțiunii de divorț
12. Divorț pentru separarea în fapt îndelungată
13. Sechestrul asigurător
14. Admisibilitatea probelor audio – video în procesul civil ;

</div>


<div class=\"one-half first\">

DREPT PENAL/DREPT PROCESUAL PENAL

1. Instituția camerei preliminare – soluțiile pe care judecătorul le poate pronunța
2. Drepturile avocatului în procesul penal;
3. Conflictul de interese;
4. Revizuirea în cauzele în care nu se soluționează fondul;
5. Redeschiderea urmăririi penale;
6. Loialitatea administrării probelor;
7. Dreptul la un proces echitabil
8. Forța probantă a raportului de constatare întocmit de un specialist angajat al organului de urmărire penală;

</div>
<div class=\'one-half first\'> 03
</div>

<div class=\"one-half first\"> 02
</div>
<div class=\'one-half first\'>

9. Urmărirea penală efectuată in rem – asigurarea dreptului la apărare;
10. Conflictul de interese prin prisma deciziei Curții Constituționale .

Se cuvine să adresăm tuturor avocaților din Baroului Galați mulțumiri pentru găzduire.

Mulțumim domnului av. Ion Popa, Decanul Baroului Galați și directorului Centrului teritorial Galați al INPPA pentru organizarea și facilitarea cadrului de dialog.

Adresăm mulțumiri partenerului Editura Universul Juridic pentru sprijinul acordat.

</div>

[hr]

[threecol_one]10[/threecol_one] [threecol_one]   
   [/threecol_one] [threecol_one_last]06[/threecol_one_last]

Publicat in:
Cum a fost la ...
Distribuie:
Array
Data publicarii: 20 octombrie 2015