Giurgiu, 10 octombrie 2015

01

Dintr-un barou pentru care tabloul avocaților înregistrează puțin peste 130 de avocați definitivi cu drept de exercitare a profesiei, 115 avocați au decis să fie prezenți în sala Ateneului Nicolae Bălănescu, pentru a asista și a dezbate drept cu formatorii INPPA, prezenți la conferință.

Temele pe care avocații giurgiuveni le-au solicitat să fie dezbătute au fost:

<div class=\"one-half first\">

DREPT CIVIL / DREPT PROCESUAL CIVIL:

1. Contestația la executare (poprirea).

2. Recurs – calitatea părților raportat la reformularea căii de atac a apelului.

3. Invocarea clauzelor abuzive în contestația la executare. Probleme privind timbrajul. (Practica CEDO raportat la practica instanțelor naționale).

</div>
<div class=\'one-half first\'>05
</div>

4. Autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri pronunțate de instanța penală prin care este anulat un act de vânzare. Opozabilitatea hotărârii penale , de anulare a unui act de vânzare , terțului dobânditor, de bună credință.

<div class=\"one-half first\"> 04
</div>
<div class=\'one-half first\'>

5. De când începe să curgă termenul de prescripție pentru acțiunea revocatorie pentru creditor conform art. 1564 Noul cod civil ( a se avea în vedere faptul că discutăm despre un creditor ipotecar și despre un fidejusor care se obliga să nu își diminueze patrimoniul. Cu toate acestea, el își înstrăinează toate bunurile imobile care nu erau afectate de nicio sarcină). Termenul de 1 an începe să curgă de la data notării înstrăinării efective sau de la data la care creditorul efectiv află din executarea silită despre aceste înstrăinări?

6. Efectele unei decizii pronunțate de ICCJ prin care se respinge pronunțarea unei hotărâri prealabile pe motivul că practica ICCJ este constantă într-un sens nefiind o chestiune nouă. Sunt ținute instanțele de considerentele unei asemenea hotărâri?

</div>
7. Sechestrul asigurător dispus în procesele penale – efectele acestuia în procesele civile şi în executările silite civile


<div class=\"one-half first\">

DREPT PENAL/DREPT PROCESUAL PENAL

1. Cauzele justificative și cauzele de neimputabilitate.

2. Tratamentul penal al concursului de infracțiuni

3. Se blochează sau nu prin camera preliminara posibilitatea de invocare a nulităților?

4. Dezincriminare vs abrogare

5. Măsurile asiguratorii

</div>
<div class=\'one-half first\'> 03
</div>
6. Caracterul intuitu personae al daunelor morale ale unor despăgubiri acordate de instanță unei persoane vătămate, care până la rămânerea definitivă a hotărârii, decedează

<div class=\"one-half first\"> 02
</div>
<div class=\'one-half first\'>

7. Deciziile pronunțate de către Curtea Constituțională a României cu incidenţă asupra Noilor Coduri penale.

Dezbaterile au fost interactive, argumentative și, credem noi, au născut prin ele însele, prilejuri de analizare a realităților cu care avocații se confruntă în activitatea lor.

Se cuvine să adresăm tuturor avocaților din Baroului Giurgiu și în special Consiliului Baroului Giurgiu mulțumiri pentru găzduire.

De asemenea, mulțumim partenerului Editura Universul Juridic pentru implicare și sprijin.

</div>

[hr]

[threecol_one]10[/threecol_one] [threecol_one]08[/threecol_one] [threecol_one_last]06[/threecol_one_last]

Publicat in:
Cum a fost la ...
Distribuie:
Array
Data publicarii: 15 octombrie 2015