Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 13/17.11.2020 privind Examenul de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea noiembrie 2020

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

CONSILIUL DE CONDUCERE

HOTĂRÂREA NR. 13

17 noiembrie 2020

În conformitate cu dispozițiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4)  și art. 312 alin (1) lit. a) și e) din Statutul profesiei de avocat,

În temeiul dispozițiilor art. 13 lit. g) din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.),

În acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al I.N.P.P.A.,

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului UNBR nr. 245 din 17 iunie 2017, prin care s-a stabilit că „atribuțiile Consiliului de conducere al I.N.P.P.A. sunt exercitate de Comisia Permanentă a UNBR până la desemnarea Consiliului de conducere al I.N.P.P.A.”,

Examinând atât precizările furnizate de conducerea executivă a I.N.P.P.A. privind organizarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea noiembrie 2020, cât și Regulamentul de examen, care specifică la art. 8 alin. (1) că „fiecărei întrebări îi corespund mai multe variante de răspuns, dintre care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca nicio variantă să nu fie corectă”, prevedere existentă și în forma anterioară a acestui Regulament, precum și specificațiile din foaia de examen înmânată candidaților, care la punctul 2 din instrucțiuni, cuprinde aceleași precizări regulamentare, împreună cu exemple de marcare corectă/incorectă,

Față de memoriile depuse de mai mulți candidați la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. din data de 15 noiembrie 2020, care invocă faptul că existența în întrebările de la examen a ipotezei în care nicio variantă de răspuns nu este corectă a fost de natură să afecteze calitatea examenului, motivând printre altele că în sesiunile precedente ale examenului nu au fost întrebări care să nu aibă nicio variantă de răspuns corect, fiind observată o practică în acest sens, faptul  că, deși regulamentul de examen prevede această posibilitate, existența unor practici anterioare în legătură cu inexistența ipotezei în care nicio variantă nu este corectă, precum și faptul că la întrebările care nu cuprindeau niciun răspuns corect nu trebuia bifată nicio variantă, nu prezintă suficiente garanții pentru a insufla sentimentul de siguranță în rândul candidaților,

Ținând cont de faptul că practica anterioară de redactare a subiectelor de examen era de natură să influențeze în concret prudența candidaților cu privire la instrucțiunile indicate pe foaia de examen, referitoare la versiunile de răspunsuri la întrebările de examen,

Având în primul rând preocuparea ca obiectivul principal al examenului să îl reprezinte analiza cunoștințelor reale ale candidaților,

În spiritul echilibrului și al predictibilității

Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, întrunit în ședință online (video-conferință),

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se invalidează întrebările care nu cuprind nicio o variantă de răspuns corect, formulate la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea noiembrie 2020 și se acordă tuturor candidaților un punct la aceste întrebări.

(2) Procedura de soluționare a contestațiilor formulate potrivit art. 10 alin.(3) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului va continua fără a mai fi examinate contestațiile privind formularea subiectelor și a baremului de notare privind întrebările pentru care s-a indicat că nicio variantă de răspuns nu este corectă.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică U.N.B.R., structurilor I.N.P.P.A. și se publică pe site-ul www.inppa.ro
 
 

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.

 
 


Descarcă PDF

Publicat in:
Examen absolvire INPPA, Hotãrâri Consiliul de Conducere, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 18 noiembrie 2020