Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 648 din 15 decembrie 2012 privind calendarul activităților organelor profesiei pe anul 2013

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII
HOTARÂREA NR. 648
15 decembrie 2012

În conformitate cu dispozitiile art. 65 alin. (4), art. 66 lit. h), art. 69 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 51/1995, republicata, (în continuare Legea), art. 84 alin. (3), art. 86 alin. (1) din
Statutul profesiei de avocat, art. 26 si art. 33 din Regulamentul de organizare si functionare
a Uniunii Nationale a Barourilor din România si de desfasurare a sedintelor Consiliului
U.N.B.R. (aprobat prin Hotarârea Consiliului U.N.B.R. nr. 05/2011 din 08 iulie 2011),
luând act de propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R. facuta în sedinta din 14
decembrie 2012 privind calendarul desfasurarii sedintelor Comisiei Permanente a U.N.B.R.,
ale Consiliului U.N.B.R., ale examenului de primire în profesia de avocat, ale activita.ilor din
cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – INPPA în
vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv,
Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din România,

Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 648 din 15 decembrie 2012

Publicat in:
Consiliul U.N.B.R.
Distribuie:
Array
Data publicarii: 8 decembrie 2012