Hotărârea Consiliului UNBR nr. 350 din 08 iunie 2023 prin care se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 517/28.04.2023 privind validarea examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea aprilie 2023

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 350
08 iunie 2023

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 37 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, UNBR) nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 57/27.03.2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 210/10-11.12.2021,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 305/09-10 decembrie 2022, privind organizarea examenului de primire în profesie la data de 2 aprilie 2023,

Pe baza Raportului întocmit și susținut de Președintele Comisiei Naționale de Examen,

Analizând Decizia Comisiei Permanente nr. 517/28.04.2023 privind validarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea aprilie 2023,    

Consiliul U.N.B.R., în ședința din 08.06.2023

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 517/28.04.2023 privind validarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea aprilie 2023.

Art. 2. – Sesizările/plângerile/contestațiile/plângerile prealabile, înregistrate la UNBR și având ca obiect examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea aprilie 2023 vor fi soluționate de Comisia Permanentă, deciziile acesteia urmând a fi supuse ratificării Consiliului U.N.B.R., în proxima sa ședință.

Art. 3. – Prezenta Hotărâre se publică pe website-urile www.unbr.ro și www.inppa.ro .

C O N S I L I U L    U. N. B. R.


Descarcă Hotărârea fișier DOCX / PDF

Publicat in:
Consiliul U.N.B.R., Examen primire in profesie
Distribuie:
Array
Data publicarii: 31 iulie 2023