Hotărârea Consiliului UNBR nr. 77/13 iunie 2024 privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de examen de către candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2024

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

HOTĂRÂREA nr. 77

13 iunie 2024

privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de examen de către candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2024

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Lege), şi ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 13 iunie 2024, a dezbătut problematica privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de examen de către candidații la sesiunea din 22 septembrie 2024 a examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, precum și măsurile privind repartizarea sumelor încasate cu acest titlu, adoptând următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1.(1) Taxa de examen în cuantum de 2000 lei, achitată în contul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2024”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2024”, se repartizează astfel:
a) 1000 lei pentru baroul la care se efectuează operațiunile aferente înscrierii la examen, prin activități de secretariat, specifice şi prin acte şi operațiuni de verificare a actelor ce însoțesc cererea de înscriere la examen;
b) 1000 lei pentru I.N.P.P.A., pentru cheltuielile pe care le implică organizarea examenului;
(2) Desocotirea finală cu barourile va avea loc cel mai târziu la 7 zile după finalizarea examenului şi soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.

Art. 2 – Se restituie integral suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care nu au depus/înregistrat on-line dosarul de înscriere la examen.

Art. 3(1) Se restituie parțial (1000 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care:
a) au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei, ca urmare a respingerii sau invalidării cererilor de înscriere la examen, până la momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen
b) în alte cazuri, au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei până la momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), din suma de 1000 lei, care nu este supusă restituirii:
a) suma de 650 de lei va fi virată barourilor care au efectuat operațiunile de analiză a cererilor de înscriere;
b) suma de 350 de lei va fi reținută de Institutul National pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A) în contul operațiunilor efectuate cu logistica documentară a examenului.

Art. 4(1) Se restituie parțial (700 lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei după momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), din suma de 1300 lei, care nu este supusă restituirii:
a) suma de 800 lei va fi virată barourilor care au efectuat operațiunile de analiză a cererilor de înscriere;
b) suma de 500 lei va fi reținută de I.N.P.P.A în contul operațiunilor administrative privind asigurarea spațiilor de examen.

Art. 5.(1) Prezenta hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. și membrilor Consiliului U.N.B.R..
(2) I.N.P.P.A. și barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora.

 

 

CONSILIUL UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA


Descarcă Hotărârea fișier DOCX / PDF

Publicat in:
Consiliul U.N.B.R., Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 18 iunie 2024