Hotărârea nr. 05/09.09.2022 a Comisiei Naționale de Examen privind candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022, împreună cu anexele – tabelele cuprinzând candidații la examen

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

HOTĂRÂREA NR. 5/09.09.2022

 

Având în vedere deciziile de validare ale candidaților la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice emise de barouri și comunicate la U.N.B.R.

În baza verificării întreprinse de către Comisia Permanentă a U.N.B.R în ședința din 08.09.2022 cu privire la dosarele de înscriere depuse de candidați și a celor decise de aceasta,

În urma verificării îndeplinirii de către candidați a cerințelor regulamentare,

COMISIA NAȚIONALĂ DE EXAMEN

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se publică tabelele cuprinzând candidații validați la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, cuprinse în anexele 1 şi 2 ale prezentei Hotărâri.

Art. 2. – În baza dispozițiilor art. 3 alin (4) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 261/16 iunie 2022, acordă termen pentru depunerea înscrisurilor lipsă la dosar de către persoanele indicate în anexele 3 și 4 ale prezentei Hotărâri. Termenul-limită pentru depunerea acestor înscrisuri este 13.09.2022, ora 14.00.

Art. 3 (1) Tabelul cuprinzând candidații respinși şi retrași de la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice este cuprins în anexa 5 a prezentei Hotărâri.

(2) Pentru candidații la dobândirea calității de avocat definitiv, al căror dosar a fost respins, termenul-limită pentru contestații sau, după caz, sau, a opțiunii pentru înscrierea la examenul pentru dobândirea calității de avocat stagiar este 13.09.2022, ora 14.00.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică directorilor structurii centrale a I.N.P.P.A. și centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi se publică, inclusiv anexele, pe paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN


Descarcă Hotărârea împreună cu Anexele: DOCX / PDF


Publicat in:
Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 11 septembrie 2022