Hotărârea nr. 2 din 12 mai 2017 a Consiliului de Conducere al INPPA privind începerea anului I de pregătire profesională iniţială

Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

HOTĂRÂREA NR. 2

privind începerea anului I de pregătire profesională iniţială

12 mai 2017

În conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (1) şi (5), art. 311 alin. (4) şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat, în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) art. 13 lit. e) şi k) din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, în acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al INPPA, Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Activităţile tutoriale aferente anului I de pregătire profesională iniţială vor începe, în cadrul INPPA şi a centrelor teritoriale ale acestuia la data 06 iunie 2017.

Art. 2. – Taxa de şcolarizare aferentă anului I de pregătire profesională iniţială este de 500 de lei şi va fi achitată până cel mai târziu la 15 iunie 2017.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică U.N.B.R., centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL INPPA


Descarcă în format DOCX / PDF

Publicat in:
Diverse, Fără categorie, Hotãrâri Consiliul de Conducere, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 31 mai 2017