Hotărârea nr. 205 din 10-11 decembrie 2021 prin care se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 280/21-22.10.2021 privind validarea examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2021

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 205 din 10-11 decembrie 2021 prin care se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 280/21-22.10.2021 privind validarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2021


UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 205
10-11 decembrie 2021

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 37 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, UNBR) nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice (în continuare, Regulamentul de examen), aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) nr. 57/27.03.2020,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 148/14-15.05.2021 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2021,

Pe baza Raportului întocmit și susținut de Președintele Comisiei Naționale de Examen,

Având în vedere contextul pandemiei cu Covid-19, care a impus luarea unor măsuri speciale la examenul din data de 19 septembrie 2021,

Analizând Decizia Comisiei Permanente nr. 280/21-22.10.2021 privind validarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2021
Examinând toate plângerile, contestațiile, cererile, memoriile, petițiile formulate împotriva Deciziei Comisiei Permanente nr. 280/21-22.10.2021,

Consiliul U.N.B.R., în ședința din 10-11.12.2021

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 280/21-22.10.2021 privind validarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2021.

Art. 2 – Respinge toate plângerile, contestațiile, cererile, memoriile, petițiile formulate împotriva Deciziei Comisiei Permanente nr. 280/21-22.10.2021, urmând a fi comunicate decizii în acest sens către cei care au formulat astfel de cereri.

Art. 3. – Prezenta Hotărâre se publică pe website-ul www.unbr.ro și se comunică I.N.P.P.A., barourilor și membrilor Consiliului U.N.B.R..

C O N S I L I U L U. N. B. R.

Publicat in:
Consiliul U.N.B.R., Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 17 decembrie 2021