HOTĂRÂREA NR. 67 privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2015 în cadrul I.N.P.P.A.

Institutul Naţional pentru

Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

 

HOTĂRÂREA NR. 67

privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2015 în cadrul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.

 

21 octombrie 2015

 

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat cu modificările şi republicările ulterioare şi ale Statutului profesiei de avocat

Luând în considerare Hotărârea nr. 525 a Consiliului UNBR privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Având în vedere Hotărârea nr. 1033 din 13 decembrie 2014 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România privind […] data începerii examenului de absolvire a cursurilor INPPA, în anul 2015

Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – (1) Examenul de absolvire pentru avocaţii stagiari aflaţi în anul II de pregătire profesională iniţială în cadrul I.N.P.P.A./Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. precum şi pentru avocaţii stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiuni anterioare va începe la data de 23 noiembrie 2015 şi este organizat de I.N.P.P.A. central şi Centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., cu sprijinul barourilor arondate acestora, sub coordonarea Consiliului U.N.B.R..

Art. 2. –  Examenul de va desfăşura conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor adoptat prin Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R.

Art. 3. – Taxa pentru examenul de absolvire este de 700 de lei şi se va plăti în contul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., cel mai târziu până la data de 19 noiembrie 2015.

Art. 4. –Examinarea candidaţilor se va face în două etape. Prima etapă constă în probe orale (colocvii) cu caracter preponderent practic şi aplicativ, la disciplinele: Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal şi Drept procesual penal, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul European al Drepturilor Omului şi Dreptul European al Muncii. Cea de-a doua etapă constă într-o probă scrisă la disciplinele: Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal şi Drept procesual penal.

Art. 5. – Examinarea candidaţilor la probele orale se va face începând cu data de 23 noiembrie 2015, la toate disciplinele urmate în cadrul activităţilor tutoriale.

Art. 6. – Dezbaterile în cadrul probei orale vor avea la bază caietul de lucrări profesionale întocmit de candidat. Lucrările profesionale pe baza cărora se realizează caietul de lucrări profesionale sunt publicate pe pagina web a I.N.P.P.A. www.inppa.ro. Candidaţii sunt obligaţi să soluţioneze în scris cerinţele impuse pentru lucrările profesionale (cazurile practice) la toate disciplinele şi vor depune în scris la sediul I.N.P.P.A./ Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. până la 6 noiembrie 2015 caietele de lucrări profesionale. Fiecare lucrare profesională depusă va fi vizată de către avocatul îndrumător al stagiarului cursant, candidat la examen. În termen de cel mult 5 zile secretariatul I.N.P.P.A. /Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. va întocmi lista cursanţilor care au dreptul să se prezinte la colocviu.

Art. 7. – Candidaţii declaraţi admişi la probele orale vor susţine proba scrisă care constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice, fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca toate variantele de răspuns să nu fie corecte.

Art. 8. – Subiectele pentru proba scrisă vor fi unice iar examenul se va susţine în cadrul I.N.P.P.A. şi al Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. la aceeaşi dată, respectiv 7 decembrie 2015. Conducerile I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. vor afişa în timp util locul desfăşurării probei scrise.

 

Art. 9.  – Prezenta hotărâre va fi afişată pe pagina web a I.N.P.P.A. – www.inppa.ro, va fi comunicată Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

Dispoziţiile prezentei Hotărâri se completează cu dispoziţiile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor adoptat prin Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.

Descarcă document aici

Publicat in:
Fără categorie, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 21 octombrie 2015