Hotărârea nr. 69 din 28 martie 2016 a Consiliului de Conducere al INPPA privind începerea anului II de pregătire profesională iniţială

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
Consiliul de Conducere

HOTĂRÂREA NR. 69

privind începerea anului II de pregătire profesională inițială

28 martie 2016

În conformitate cu dispozițiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4) şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) art. 13 lit. e) şi k) din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților,

în acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcționare al INPPA,

Luând act şi de dezbaterile ce au avut loc în cadrul ședinței comune a Comisiei Permanente a UNBR şi a Consiliului de Conducere al INPPA din 31 ianuarie 2016, consemnate în procesul verbal de ședință,

Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Activitățile tutoriale aferente anului II de pregătire profesională inițială vor începe la data 28 martie 2016.

Art. 2. (1) – Taxa de școlarizare aferentă anului II de pregătire profesională inițială este de 700 de lei şi va fi achitată până la 15 aprilie 2016.
(2) Se face aplicarea corespunzătoare a art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 448 din 21 februarie 2009.

Art. 3 – Activitățile tutoriale vor începe în cadrul INPPA şi în cadrul centrelor teritoriale cu modulul drept civil şi drept procesual civil.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică U.N.B.R., centrelor teritoriale ale INPPA şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.


Hotărârea nr. 69 din 28 martie 2016 a Consiliului de Conducere a INPPA privind începerea anului II de pregătire profesională iniţială (doc | pdf)

Publicat in:
Fără categorie, Hotãrâri Consiliul de Conducere, Pregatire profesionala initiala anul 2, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 30 martie 2016