Hotărârea nr. 7/16.09.2020 cu tabelele finale cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea 20 septembrie 2020

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

HOTĂRÂREA NR. 7/16.09.2020

 

Art. 1 – În urma verificării îndeplinirii de către candidați a cerințelor regulamentare, se publică tabelele finale cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, cuprinse în anexele 1 şi 2 ale prezentei Hotărâri.

Art. 2 – Tabelele cuprinzând candidații respinși şi retrași de la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice sunt cuprinse în anexele 3 şi 4 ale prezentei Hotărâri.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Vice-Președintelui Comisiei Naționale, directorilor centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A./I.N.P.P.A. Central şi se publică, inclusiv anexele, pe paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN


ANEXE:

DOCX / PDF – Anexa nr. 1 – Tabel cuprinzând candidații la examen (stagiari)
DOCX / PDF – Anexa nr. 2 – Tabel cuprinzând candidații la examen (definitivi)
DOCX / PDF – Anexa nr. 3 – Tabel cuprinzând candidații cu dosare respinse și retrase de la examen (stagiari)
DOCX / PDF – Anexa nr. 4 – Tabel cuprinzând candidații cu dosare respinse și retrase de la examen (definitivi)


Integral Hotărârea nr. 7 împreună cu Anexele 1 – 4: DOCX / PDF

Publicat in:
Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Data ultimei actualizări: 16 septembrie 2020