Hotărârea nr. 74 din 10 iunie 2016 a Consiliului de Conducere a INPPA privind recunoașterea calificativelor obținute de avocații stagiari care au susținut examen de absolvire în sesiuni anterioare de examen organizate de INPPA şi care au promovat exclusiv proba orală

Institutul Național pentru

Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

 

HOTĂRÂREA NR. 74

10 iunie 2016

 

În conformitate cu dispozițiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4)  şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,

în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (1) lit. b) şi c) şi e) art. 13 lit. c) din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor,

în acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcționare al INPPA,

Luând act de dezbaterile ce au avut loc în cadrul ședinței comune a Consiliului de Conducere al INPPA și a Comisiei Permanente din data de 20 mai 2016,

Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor,

  HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Calificativele obținute de avocații stagiari care au susținut examen de absolvire în sesiuni anterioare de examen organizate de Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor şi care au promovat exclusiv proba orală urmează a fi recunoscute în cadrul Examenului de absolvire ce va fi organizat în anul 2016.

Art. 2 – Directorul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor / Directorii centrelor teritoriale ale INPPA vor lua măsurile necesare, prin Departamentul de Pregătire Inițială, privind înregistrarea, din oficiu, pe listele de examen, la proba scrisă, a avocaţilor stagiari menționați la art. 1.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică UNBR, centrelor teritoriale ale INPPA şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

 

CONSILIUL DE CONDUCERE AL INPPA


Hotărârea nr. 74 din 10 iunie 2016 a Consiliului de Conducere a INPPA privind recunoașterea calificativelor obținute de avocații stagiari care au susținut examen de absolvire în sesiuni anterioare de examen organizate de INPPA şi care au promovat exclusiv proba orală (doc | pdf)

Publicat in:
Fără categorie, Hotãrâri Consiliul de Conducere, Pregatire profesionala initiala anul 2, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 12 iulie 2016