Hotărârea nr. 75 din 24 octombrie 2016 a Consiliului de Conducere a INPPA privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2016 în cadrul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.

Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

HOTĂRÂREA NR. 75

privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2016 în cadrul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.

24 octombrie 2016

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat cu modificările şi republicările ulterioare şi ale Statutului profesiei de avocat

Luând în considerare Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului UNBR privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Având în vedere Hotărârea nr. 30 din 12 decembrie 2015 a Consiliului U.N.B.R. privind calendarul […] şi data începerii examenului de absolvire a cursurilor INPPA, în anul 2016

Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – (1) Examenul de absolvire pentru avocaţii stagiari aflaţi în anul II de pregătire profesională iniţială în cadrul I.N.P.P.A./Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. precum şi pentru avocaţii stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiuni anterioare va începe la data de 14 noiembrie 2016 şi este organizat de I.N.P.P.A. central şi Centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., cu sprijinul barourilor arondate acestora, sub coordonarea Consiliului U.N.B.R..

Art. 2. –  Examenul de va desfăşura conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor adoptat prin Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R.

Art. 3. – Taxa pentru examenul de absolvire este de 700 de lei şi se va plăti în contul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., cel mai târziu până la data de 14 noiembrie 2016.

Art. 4. –Examinarea candidaţilor se va face în două etape. Prima etapă constă în probe orale (colocvii) cu caracter preponderent practic şi aplicativ, la disciplinele: Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal şi Drept procesual penal, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul European al Drepturilor Omului şi Dreptul European al Muncii. Cea de-a doua etapă constă într-o probă scrisă la disciplinele: Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal şi Drept procesual penal.

Art. 5. – Examinarea candidaţilor la probele orale se va face începând cu data de 14 noiembrie 2016, la toate disciplinele urmate în cadrul activităţilor tutoriale.

Art. 6. – Dezbaterile în cadrul probei orale vor avea la bază tematica parcursă în cadrul activităților tutoriale desfășurate în cadrul INPPA, la fiecare materie de examen. Se vor avea în vedere și lucrările profesionale pe baza cărora se realizează caietul de lucrări profesionale. Examinarea orală se face punându-se la dispoziția candidaților legislația în vigoare la materia examinată și ținându-se cont de jurisprudența obligatorie pentru instanțele judecătorești, la zi, a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

La disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat candidaților li se va solicita rezolvarea unei ”situații – problemă” privind deontologia și etica profesională și regulile de conduită în profesia de avocat.

Art. 7. – Candidaţii declaraţi admişi la probele orale vor susţine proba scrisă care constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice, fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca toate variantele de răspuns să nu fie corecte.

Art. 8. – Subiectele pentru proba scrisă vor fi unice iar examenul se va susţine în cadrul I.N.P.P.A. şi al Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. la aceeaşi dată, respectiv 4 decembrie 2016, cu începere de la ora 10.00. Conducerile I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. vor afişa în timp util locul desfăşurării probei scrise.

Art. 9.  – Prezenta hotărâre va fi afişată pe pagina web a I.N.P.P.A. – www.inppa.ro, va fi comunicată Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Dispozițiile prezentei Hotărâri se completează cu dispoziţiile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor adoptat prin Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R.

CONSILIUL  DE  CONDUCERE  AL  I.N.P.P.A.


Descarcă în format DOCX / PDF

Publicat in:
Diverse, Examen absolvire INPPA, Fără categorie, Hotãrâri Consiliul de Conducere, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 27 octombrie 2016