Hotãrîri şi Decizii ale Consiliului U.N.B.R. adoptate în şedinţa din 21 februarie 2009

1. Decizie rectificativã nr. 23/25 februarie 2009 pentru îndreptarea erorii materiale strecuratã în cuprinsul art. 4 alin. (1) din Hotãrîrea nr. 452/21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R. cu privire la examenul pentru obţinerea titlului profesional de avocat definitiv – sesiunea aprilie 2009

2. DECIZIA NR. 447 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R. de modificare a Regulamentului–cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv, aprobat prinDecizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R.

3. HOTÃRÂREA NR. 448 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R. pentru aplicarea Hotãrîrii nr. 14 a Congresului avocaţilor (2008) privind pregãtirea profesionalã a avocaţilor şi pentru îmbunãtãţirea pregãtirii profesionale iniţiale a avocaţilor

4. HOTÃRÂREA NR. 449 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R. privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat

5. HOTÃRÂREA NR. 450 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R. privind arbitrajul profesional

6. HOTÃRÂREA NR. 452 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R., privind organizarea examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv în luna aprilie 2009, rectificatã prin Decizie rectificativã nr. 23/25 februarie 2009 pentru îndreptarea erorii materiale strecuratã în cuprinsul art. 4 alin. (1)

7. HOTÃRÂREA NR. 519 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R. privind modificarea şi completarea art. 310 – Capitolul VI – Asigurãrile Sociale din Statutul profesiei de avocat

Publicat in:
Consiliul U.N.B.R.
Distribuie:
Array
Data publicarii: 21 februarie 2009