I.N.P.P.A. anunță desfășurarea unui curs extracurricular privind Comunicarea non-verbală, susținut de avocatul american Mark Segal, destinat avocaților vorbitori de limbă engleză

I.N.P.P.A. anunță desfășurarea unui curs extracurricular privind Comunicarea non-verbală, susținut de avocatul american Mark Segal, destinat avocaților vorbitori de limbă engleză. Cursul va avea loc la data de 7 octombrie 2023 (sâmbătă), între orele 10:00 – 16:30, în format fizic, în incinta Facultății de Drept/Facultății de Psihologie a Universității Titu Maiorescu. Se acordă 13 puncte de pregătire profesională continuă. Numărul maxim de participanți este 35. Taxa de  participare este de 400 lei și include două pauze de cafea și prânzul.

Cererea de înscriere se transmite prin email la adresa [email protected], cu indicarea numelui și prenumelui solicitantului, precum și a baroului din care acesta face parte.  Data-limită pentru transmiterea cererilor de înscriere este 2 octombrie 2023, ora 16.00.

Acceptarea provizorie a solicitanților se face în ordinea cronologică a primirii cererilor de înscriere, până la atingerea numărului maxim de participanți indicat. Solicitanții astfel acceptați vor fi înștiințați de I.N.P.P.A. și vor achita taxa de  participare în sumă de 400 lei prin transfer bancar  în contul I.N.P.PA. (IBAN) cu nr. RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. București – Sucursala Unirea până cel târziu la data de 4 octombrie 2023. Neplata taxei sau întârzierea plății acesteia conduce la invalidarea acceptării provizorii și la acceptarea următorului solicitant.

Participanții acceptați vor primi din partea lectorului, anterior datei cursului, materiale ce urmează a fi utilizate în cadrul cursului.

Detalii privind obiectivul cursului, programul de desfășurare al acestuia și informații privind locul de desfășurare al cursului, precum și privind lectorul găsiți AICI.


I.N.P.P.A. announces the extracurricular course on Non-Verbal Communication Skills for Lawyers, presented by the American attorney Mark Segal, addressed to English speaking lawyers. The course will take place on October 7, 2023 (Saturday), with the physical presence of the attendants, at the premises of the Faculty of Law/Faculty of Psychology of the „Titu Maiorescu” – University of Bucharest. A number of 13 points of continuous professional training will be granted. The maximum number of attendants is 35. The participation fee amounts to Lei 400 and includes two coffee-breaks and lunch.

The registration request shall be sent by email at [email protected], by indicating the name and surname of the applicant as well the Bar where he/she is registered. The final date for sending the registration request is October 2, 2023, 4:00 p.m.

The provisional acceptance of the applicants shall be made in the chronological order of receipt of the registration requests, up to the indicated maximum number of attendants. The applicants so accepted shall be duly informed by I.N.P.P.A. thereon and shall pay the participation fee of Lei 400, by bank transfer, into the I.N.P.PA. account (IBAN) no. RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 opened with B.C.R. București – Sucursala Unirea, latest by October 4, 2023. The non-payment or delay of payment leads to the invalidation of the provisional acceptance and to the acceptance of the following applicant.

Prior to the course, the accepted participants shall receive from the speaker some materials that will be used during the course.

Details regarding the aim of the course, its schedule and info on the place of the course as well as on the speaker can be found HERE.

Publicat in:
Extracurriculare, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 18 septembrie 2023