I.N.P.P.A. anunță prelungirea termenului de înscriere la cursul extracurricular privind Comunicarea non-verbală, susținut de avocatul american Mark Segal, destinat avocaților vorbitori de limbă engleză

I.N.P.P.A. anunță prelungirea termenului de înscriere la cursul extracurricular privind Comunicarea non-verbală, susținut de avocatul american Mark Segal, destinat avocaților vorbitori de limbă engleză

I.N.P.P.A. anunță desfășurarea unui curs extracurricular privind Comunicarea non-verbală, susținut de avocatul american Mark Segal, destinat avocaților vorbitori de limbă engleză.

Cursul va avea loc la data de 7 octombrie 2023 (sâmbătă), între orele 10:00 – 16:30, în format fizic. Altfel decât s-a anunțat inițial, locul desfășurării cursului este la sediul INPPA din str. Vulturilor nr 23, etajul 1.

Se acordă 13 puncte de pregătire profesională continuă. Numărul maxim de participanți este 35.

Taxa de  participare este de 400 lei și include două pauze de cafea și prânzul.

Cererea de înscriere se transmite prin email la adresa [email protected], cu indicarea numelui și prenumelui solicitantului, precum și a baroului din care acesta face parte.  Data-limită pentru transmiterea cererilor de înscriere se prelungește până la data 4 octombrie 2023, ora 16.00.

Acceptarea provizorie a solicitanților se face în ordinea cronologică a primirii cererilor de înscriere, până la atingerea numărului maxim de participanți indicat. Solicitanții astfel acceptați vor fi înștiințați de I.N.P.P.A. și vor achita taxa de  participare în sumă de 400 lei prin transfer bancar  în contul I.N.P.PA. (IBAN) cu nr. RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. București – Sucursala Unirea până cel târziu la data de 5 octombrie 2023. Neplata taxei sau întârzierea plății acesteia conduce la invalidarea acceptării provizorii și la acceptarea următorului solicitant.

Participanții acceptați vor primi din partea lectorului, anterior datei cursului, materiale ce urmează a fi utilizate în cadrul cursului.

Detalii privind obiectivul cursului, programul de desfășurare al acestuia și informații privind locul de desfășurare al cursului, precum și privind lectorul găsiți AICI.

Publicat in:
Extracurriculare, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 2 octombrie 2023