IMPORTANT! Instrucțiuni și reguli pentru candidații la examenul de primire în profesia de avocat din data de 30 august 2019

ANUNŢ

În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat

din data de 30 august 2019:

A. Instrucțiuni și reguli

• Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 30.08.2019
• Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 8.00 cu actul de identitate
• Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Cópii de pe aceste documente sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
• Este strict interzis accesul în clădire și în sala de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.). Genţile, poşetele, rucsacurile etc., precum și tipăriturile vor fi depuse de candidaţi într-un spaţiu supravegheat, pus la dispoziţia candidaţilor prin grija comisiei de organizare. Dacă nu există disponibilităţi pentru spaţiul de depozitare, acestea fi depozitate într-o parte a sălii de examen, conform deciziei responsabilului de sală. Refuzul candidatului de a se conforma prevederilor de mai sus atrage excluderea din examen a acestuia.

B. Instrucțiunile și regulile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului de examen, astfel cum acestea sunt prevăzute în Hotărârea nr. 462 din 05.06.2019 a Consiliului U.N.B.R.

Publicat in:
Diverse, Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 29 august 2019