În atenţia avocaţilor stagiari, cursanţi anul II de pregătire profesională iniţială, care urmează să depună Caietele de lucrări profesionale în vederea susţinerii Examenului de absolvire, sesiunea noiembrie 2014, la INPPA Bucureşti.

Publicăm lucrările profesionale la disciplinele:

Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul European al Drepturilor Omului. Pentru disciplina Dreptul european al muncii, lucrările profesionale vor fi afişate la reluarea activităţilor tutoriale de pregătire iniţială.

Cursanţii anului II de pregătire profesionala iniţială vor întocmi caietele de lucrări profesionale, pe discipline, cu respectarea condiţiilor de formă şi fond prevăzute de hotărârea Consiliului de Conducere nr. 53 din 23 mai 2014 << descarcă aici – DOC / PDF – anexa la Hotărârea nr. 53 din 23 mai 2014 – caietul de lucrări profesionale >> şi în Regulamentul Examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, adoptat prin Hotărârea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

– Organizarea si exercitarea profesiei de avocat –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOC >>
<< descărcă lucrări profesionale în format. PDF >>

– Drept civil –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOC >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Drept procesual civil –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOC >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Drept penal –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOC >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Drept procesual penal –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOC >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Dreptul Uniunii Europene –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOC >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Dreptul European al Drepturilor Omului  –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOC >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Dreptul European al Muncii  –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOC >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

Caietele de lucrări profesionale întocmite cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă stabilite prin Hotărârea nr. 53 din 23 mai 2014 a Consiliului de Conducere al INPPA şi în Regulamentul examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, adoptat prin Hotărârea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România se vor depune la sediul INPPA din Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, sector 3 , până la data de 6 noiembrie 2014, inclusiv.

Cursanţii vor descărca, completa, semna şi depune odată cu Caietele de lucrări profesionale declaraţia pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de fond şi formă menţionate anterior. Declaraţia poate fi descărcată aici: DOC / PDF .

Publicat in:
Examen absolvire INPPA, Fără categorie, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 22 iulie 2014