În atenţia avocaţilor stagiari, cursanţi anul II de pregătire profesională iniţială, care urmează să depună Caietele de lucrări profesionale în vederea susţinerii Examenului de absolvire, sesiunea noiembrie 2016, la INPPA Bucureşti.

Publicăm lucrările profesionale la disciplinele Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal, Drept european al drepturilor omului, Dreptul Uniunii Europene si Dreptul European al Muncii.

Cursanții anului II de pregătire inițială vor întocmi caietele de lucrări profesionale pe discipline, cu respectarea condiţiilor de fond și formă prevăzute de Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 73 / 10 iunie 2016, (descarcă aici anexa la hotărâre) și în Regulamentul examenului de absolvire a INPPA adoptat prin Hotărârea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a Consiliului UNBR.

Caietele de lucrări profesionale întocmite cu respectarea condiţiilor de fond și formă stabilite prin Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 73 / 10 iunie 2016 și în Regulamentul examenului de absolvire a INPPA adoptat prin Hotărârea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a Consiliului UNBR, se vor depune la sediul INPPA din București, str. Vulturilor nr. 23, sector 3, până la data de 31 octombrie 2016 inclusiv.

Pentru disciplinele drept civil, drept procesual civil și drept penal, cursanții vor rezolva la alegere, din lucrările profesionale propuse, numai un număr de 6 lucrări profesionale, în raport de dispozițiile Hotărârii Consiliului de Conducere nr. 73 / 10 iunie 2016.

Cursanţii vor descărca, completa, semna şi depune odată cu Caietele de lucrări profesionale declaraţia pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de fond şi formă menţionate anterior. Declaraţia poate fi descărcată aici: DOCX / PDF .

– Organizarea si exercitarea profesiei de avocat –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format. PDF >>

– Drept civil –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Drept procesual civil –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Drept penal –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Drept procesual penal –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Dreptul Uniunii Europene –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Dreptul European al Drepturilor Omului –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Dreptul European al Muncii –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

Publicat in:
Diverse, Fără categorie, Pregatire profesionala initiala anul 2, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 12 iulie 2016