În atenția candidaților la Examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2015

În conformitate cu prevederile art. 11, alin. (1) lit. a) și b) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1117 /05.06.2015 [„Comisia de organizare a examenului … (a) verifică îndeplinirea condițiilor de înscriere prevăzute la art. 2”; (b) centralizează dosarele candidaților, întocmește și afișează lista candidaților care îndeplinesc condițiile de înscriere la examen, afișează lista finală a candidaților admiși pentru susținerea examenului)  coroborat cu art. 2 alin. (4), teza a 2-a din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1116 /05.06.2015 [„La data de 4 septembrie 2015, la convocarea Președintelui U.N.B.R., va avea loc ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei naționale de examen”], informăm persoanele care au formulat și depus cereri de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2015 că lista finală a candidaților admiși pentru susținerea examenului urmează a fi publicată pe site-ul www.unbr.ro și www.inppa.ro la data de 6 septembrie 2015, cu respectarea art. 7 alin. (13) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1117 /05.06.2015.

Director INPPA, Av. dr. Traian BRICIU

Publicat in:
Examen primire in profesie, Fără categorie, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 24 august 2015