În atenția cursanților INPPA – Pachetul de discipline opționale C – testare la disciplina ”Proprietate intelectuală”

În atenția cursanților INPPA
Pachetul de discipline opționale C – testare la disciplina
Proprietate intelectuală

La 27 iulie 2023 , începând cu ora 14.00 și până la ora 20.00 toți cursanții anului 2 de la disciplina „Proprietate intelectuală”, precum și cursanții din anii anteriori care nu au promovat examenul la această disciplină vor susține testul grilă pe platforma de testare (e-learning) a INPPA, în vederea finalizării procedurii de evaluare la această disciplină.

Potrivit regulilor trimise de formator:
• Testarea va consta din 15 întrebări tip grilă, care presupun rezolvarea unor cazuri practice;
• Vor fi 8 întrebări din dreptul mărcilor, 4 din dreptul de autor și 3 din dreptul brevetelor;
• Fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns, din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca nicio variantă să nu fie corectă;
• Pentru fiecare întrebare la care candidatul a răspuns corect și complet se acordă 1 punct;
• Rezultatul final va fi sub forma: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător;
• La probele scrise poate fi consultată legislația de către candidați;
• Timpul de lucru este de 1 (o) oră.

Din momentul logării pe platformă, cursanții vor avea la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea testului.

Logarea în e-learning se face cu credențialele folosite la accesarea suporturilor de curs.

Pentru situații tehnice deosebite puteți contacta serviciul IT la adresa [email protected]

Publicat in:
Pregatire profesionala initiala anul 2, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 7 iulie 2023