MEMORANDUM DE INTELEGERE privind cooperarea dintre Uniunea Națională a Barourilor din Romania si Uniunea Barourilor din Serbia, incheiat la 22 februarie 2014 la Belgrad

ART.5
Părţile vor contribui la colaborarea şi la schimbul de experienţă în domeniul formării şi pregătirii profesionale continue a avocaţilor, prin:
a) schimb de lectori, profesori şi alţi specialişti, pentru a preda cursuri şi a realiza cercetări ştiinţifice comune;
b) dezvoltarea colaborării directe între instituţiile de formare şi pregătire profesională;
c) acordarea, pe măsura posibilităţilor fiecărei părţi, de locuri şi burse avocaţilor celeilalte părţi pentru stagii de formare şi pregătire profesională, stabilite de comun acord;
sprijinirea studierii sistemelor de drept ale celor două părţi prin trimiterea de lectori, trimiterea de cărţi şi publicaţii de specialitate, participarea reciprocă la cursuri de vară organizate de către fiecare parte;

ART.6
(1). Părţile recunosc certificatele, diplomele, titlurile şi gradele academice acordate ca urmare a pregătirii şi perfecţionării avocaţilor în instituţiile de învăţământ şi în instituţiile de formare şi pregătire profesională ale celeilalte părţi, în acord cu legislaţia europeană incidentă în domeniile anterior menţionate.
(2). În limitele reciprocităţii ce rezultă din lectura comparată a prevederilor legale şi statutare ale profesiei din ambele ţări, părţile convin să procedeze la recunoaşterea titlurilor profesionale obţinute de avocații din România şi Republica Serbia.

Publicat in:
Colaborare internațională, Diverse
Distribuie:
Data publicarii: 16 aprilie 2020