MEMORANDUM DE INTELEGERE privind cooperarea între Uniunea Naţionalã a Barourilor din România şi Camera Avocaţilor din Ungaria, semnat la Budapesta la 19 noiembrie 2010 (extras)

ART.4 Părţile vor favoriza colaborarea, prin: a) stabilirea şi realizarea de programe, studii şi alte forme de activitate comună;
b) vizite reciproce şi stagii de documentare;
c) schimburi de publicaţii, de documentaţie ştiinţifică, precum şi de rezultate ale unor programe comune. Părţile vor încuraja colaborarea directa între barouri pe domenii specifice.

ART.5 Părţile vor contribui la colaborarea şi la schimbul de experienţă în domeniul formării şi pregătirii profesionale continue a avocaţilor, prin:
a) schimb de lectori, profesori şi alţi specialişti, pentru a preda cursuri şi a realiza cercetări ştiinţifice comune;
b) dezvoltarea colaborării directe între instituţiile de formare şi pregătire profesională;
c) acordarea, pe măsura posibilităţilor fiecărei părţi, de locuri şi burse avocaţilor celeilalte părţi pentru stagii de formare şi pregătire profesională, stabilite de comun acord;
d) sprijinirea studierii sistemelor de drept ale celor două părţi prin trimiterea de lectori, trimiterea de cărţi şi publicaţii de specialitate, participarea reciproca la cursuri de vară organizate de către fiecare parte.

Publicat in:
Colaborare internațională, Diverse
Distribuie:
Array
Data publicarii: 16 aprilie 2020