Prelungire perioadă înscriere la cursurile pentru insolvența persoanelor fizice. Informare a Comisiei Permanente a UNBR

În ședința Comisiei Permanente din 11-12 mai 2018 au fost analizate comunicările barourilor precum și cele ale avocaților privind înscrierea la cursurile de pregătire profesională în vederea organizării examenului pentru înscrierea pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice. Comunicările barourilor au avut în vedere actualizări, completări, modificări ale listelor inițiale publicate și comunicate de UNBR.

Având în vedere numărul solicitărilor privind prelungirea perioadei de înscriere, Comisia Permanentă a UNBR a hotărât să extindă perioada de înscriere până la 15 iunie a.c.

Cursurile vor începe după această dată și vor fi putea fi accesate numai de avocații care vor figura în listele finale ce vor fi publicate după finalizarea înscrierilor.

Comisia Permanentă a stabilit că regulile/criteriile în raport de care vor fi soluționate și definitivate solicitările privind includerea în listele de înscriere la cursuri sunt cele prevăzute la art. 12 din Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. Insolvența persoanelor fizice. După expirarea termenului de înscriere (15 iunie a.c.) lista de înscriere va fi definitivată prin hotărâre a Comisiei Permanente.

În listele de înscriere la cursuri pot fi incluși avocații definitivi, aflați în exercitarea profesiei dar cu o vechime mai mică de 5 ani, însă calitatea de administrator al procedurii (după promovarea examenului) le va fi recunoscută numai după împlinirea vechimii de 5 ani.

Cursurile sunt cele prezentate în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 03/5.09.2015 și se vor desfășura pe parcursul a 2 ore, respectiv 10 cursuri a câte 2 ore fiecare. Cursurile se vor desfășura în sistem online. Accesul se va face individual, de fiecare avocat, pe bază de nume de utilizator și parolă, după plata taxei de înscriere la cursuri.

În ședința Consiliului UNBR din 16-17 februarie 2018 s-a hotărât ca un (1) curs să coste 50 lei iar taxa de școlarizare pentru tot modulul (10 cursuri) să fie de 500 de lei.

Plata taxei de 500 lei se va efectua până cel mai târziu la 15 iunie a.c., în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (CIF 16137943) RO56RNCB0082044172480001, deschis la BCR UNIREA. Pe ordinul de plată/chitanța cu care se va plăti taxa vor fi completate, obligatoriu: numele și prenumele avocatului care va urma cursurile, baroul și mențiunea taxă școlarizare cursuri insolvență.

Dovada plății taxei, împreună cu datele de contact (nume, prenume, barou, telefon, email) vor fi comunicate pe adresa de email [email protected]. (comunicările efectuate pe adresa [email protected] nu trebuie retransmise).

Prezenta comunicare se transmite tuturor barourilor cu rugămintea de a fi adusă la cunoștința avocaților și se publică pe paginile de internet ale UNBR și INPPA.

COMISIA PERMANENTĂ A UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Publicat in:
Diverse, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 15 mai 2018