PROCES VERBAL din data de 13 aprilie 2024 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații prevăzuți la pct. 7 al procesului-verbal din 11.04.2024 al Comisiei naționale de examen

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA APRILIE 2024
Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL
din data de 13 aprilie 2024
privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații prevăzuți la pct. 7 al procesului-verbal din 11.04.2024 al Comisiei naționale de examen

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (7) din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la întrebarea 23 (Grila 1), 33 (Grila 2), 37 (Grila 3), 40 (Grila 4) a baremului de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru dobândirea titlului de avocat definitiv, formulate de candidații prevăzuți la pct. 7 al Procesului-verbal din data de 11.04.2024 al comisiei naționale de examen, precum și opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem,

CONSTATĂ ŞI, RESPECTIV,  DISPUNE URMĂTOARELE:

1. Cu opinia unanimă a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv, se resping toate contestațiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept civil” de la proba scrisă a examenului de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice: 23 (Grila 1), 33 (Grila 2), 37 (Grila 3), 40 (Grila 4).

2. Se validează baremul de evaluarela testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv, astfel cum a fost publicat acesta la data de 11 aprilie 2024, care devine barem final.

3. Prezentul proces verbal se va publica pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. și se comunică consultantului tehnic al examenului.

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN


Descarca Procesul-Verbal fisier PDF

Publicat in:
Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 13 aprilie 2024