PROCES VERBAL din data de 15 noiembrie 2023 privind soluționarea contestațiilor la barem la proba scrisă 1 a examenului de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2023

Comisia Națională Examen

  

PROCES VERBAL
din data de 15 noiembrie 2023
privind soluționarea contestațiilor la barem
la proba scrisă 1 a examenului de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2023

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A.,

Comisia Națională de Examen,

Analizând contestaţiile la barem, formulate de candidații la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 12 noiembrie 2023, la proba scrisă 1, precum şi opiniile formulate de membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la barem,

CONSTATĂ ŞI, RESPECTIV,  DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei unanime a membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor la barem, se admit contestațiile la următoarele întrebări:

a. Disciplina „Drept civil” de la proba scrisă 1: Întrebarea nr. 13 (Grila 1), 16 (Grila 2), nr. 17 (Grila 3) și nr. 11 (Grila 4), la care se stabilește că răspunsul corect este numai cel indicat la lit. „A”.
În consecință, se acordă 1 punct numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit de comisia de contestații, respectiv răspunsul de la lit. A”

b. Disciplina „OEPA” de la proba scrisă 1: Întrebarea nr. 1 (Grila 1), nr. 7 (Grila 2), nr. 9 (Grila 3) și nr. 6 (Grila 4), la care se stabilește că răspunsul corect este numai cel indicat la lit. „C”.
În consecință, se acordă 1 punct numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit de comisia de contestații, respectiv răspunsul de la litera C”

2. Se resping toate celelalte contestații formulate la baremul probei scrise 1.

3. În baza art. 10 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A., se acordă un termen de 24 de ore pentru formularea de contestații la barem numai candidaților care nu au formulat contestații la barem și al căror punctaj a fost redus în urma soluționării contestațiilor la barem, potrivit prezentului proces-verbal, contestații ce vor fi formulate exclusiv cu privire la răspunsurile indicate ca fiind corecte la art. 1, pct a) și b) de mai sus.
Vor fi analizate numai contestațiile transmise la adresa de email [email protected], până la data de 16 noiembrie, ora 22,30.

4. Prezentul proces verbal se publică pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. și se comunică structurilor teritoriale ale I.N.P.P.A. și consultantului tehnic al examenului.

Comisia Națională de Examen

Publicat in:
Examen absolvire INPPA, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 15 noiembrie 2023