PROCES VERBAL privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 15 noiembrie 2020 – Examen de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2020

PROCES VERBAL privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 15 noiembrie 2020 – Examen de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2020


EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INPPA
SESIUNEA NOIEMBRIE 2020
Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL

privind soluționarea contestațiilor la punctaj,  formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 15 noiembrie 2020

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (7) din Regulamentul examenului de absolvire a INPPA,

COMISIA NAȚIONALĂ DE EXAMEN,

Analizând contestațiile la punctaj formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 15 noiembrie 2020,

CONSTATĂ ȘI DISPUNE URMĂTOARELE:

I. În urma reverificării tuturor lucrărilor candidaților care au formulat contestații la punctaj, s-a constatat că nu există diferențe între punctajul inițial acordat acestor lucrări și punctajul rezultat în urma reverificării.

II. Se resping toate contestațiile la punctaj formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 15 noiembrie 2020.

III. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale I.N.P.P.A. și ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.

P R E Ș E D I N T E,

Av. dr. Dan OANCEA

Publicat in:
Examen absolvire INPPA, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 26 noiembrie 2020