PROCES VERBAL privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 26 noiembrie 2017

EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INPPA

SESIUNEA NOIEMBRIE 2017

Comisia Naţională de Examen

PROCES VERBAL

privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj,  formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 26 noiembrie 2017

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Regulamentul examenului de absolvire a INPPA,

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN,

Analizând contestaţiile la punctaj formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 26 noiembrie 2017,

CONSTATĂ ŞI DISPUNE URMĂTOARELE:

I. În urma reverificării tuturor lucrărilor candidaţilor care au formulat contestaţii la punctaj, s-a constatat că nu există diferenţe între punctajul iniţial acordat acestor lucrări şi punctajul rezultat în urma reverificării.

II. Se resping toate contestaţiile la punctaj formulate de candidaţii care s-au prezentat la examenul din data de 26 noiembrie 2017. În consecinţă, lista cu rezultatele obţinute de candidaţii care s-au prezentat la examenul de absolvire a INPPA, publicată la data de 29 noiembrie 2017 pe pagina web a I.N.P.P.A. şi afişată la centrele de examen, devine lista finală a rezultatelor obţinute de candidaţii la examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2017.

III. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale I.N.P.P.A. şi ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. – şi se va comunica vicepreşedinţilor coordonatori ai centrelor de examen.

P R E Ş E D I N T E,

Av. dr. Traian Briciu

Publicat in:
Arhive absolvire, Diverse, Examen absolvire INPPA, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 4 decembrie 2017