PROCES VERBAL privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba scrisă 1 de examen din data de 12 noiembrie 2023, Examenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2023

EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INPPA
SESIUNEA NOIEMBRIE 2023
Comisia Națională de Examen

 

  

PROCES VERBAL

privind soluționarea contestațiilor la punctaj,  formulate de candidații care s-au prezentat la proba scrisă 1 de examen din data de 12 noiembrie 2023

În urma parcurgerii etapei de soluționare a contestațiilor la punctaj, potrivit prevederilor art. 10 alin. (7) din Regulamentul examenului de absolvire a INPPA,

COMISIA NAȚIONALĂ DE EXAMEN,

Analizând contestațiile la punctaj formulată de doi candidații care s-au prezentat la proba scrisă 1 de examen din data de 12 noiembrie 2023,

CONSTATĂ ȘI DISPUNE URMĂTOARELE:

I. Se resping contestațiile la punctaj formulate de cei doi candidați.

II. Se publică lista finală a rezultatelor obținute de candidații la examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2023.

III. Prezentul proces verbal se publică pe paginile web ale I.N.P.P.A. și centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.

 

Comisia Națională de Examen

Publicat in:
Examen absolvire INPPA, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 6 decembrie 2023