PROCESUL – VERBAL al Comisiei Naţionale de Examen din data de 23 septembrie 2014 privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj, formulate de candidaţii care s-au prezentat la examenul din data de 15 septembrie 2014

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR

ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

Comisia Naţională de Examen

PROCES VERBAL

din data de 23 septembrie 2014

privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj, formulate de candidaţii care s-au prezentat la examenul din data de 15 septembrie 2014

În conformitate cu prevederile art. 24 din „Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice”,

Comisia naţională de examen,

Analizând contestaţiile la punctaj, precum şi procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la punctaj,

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza procesului-verbal întocmit de Comisia de soluţionare a contestaţiilor la punctaj, prin care s-a constatat, în urma reverificării tuturor lucrărilor candidaţilor care au formulat contestaţii la punctaj, că nu există diferenţe între punctajul iniţial acordat acestor lucrări şi punctajul rezultat în urma re-verificării, se resping toate contestaţiile la punctaj formulate de candidaţii care s-au prezentat la examenul din data de 15 septembrie 2014 (336 de contestaţii la punctaj formulate de candidaţii înscrişi la examenul pentru dobândirea titlului de avocat stagiar şi, respectiv, 21 de contestaţii la punctaj formulate de candidaţii înscrişi la examenul pentru dobândirea titlului de avocat definitiv).

2. În consecinţă, lista cu rezultatele obţinute de candidaţii care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru dobândirea calităţii de avocat definitiv) din data de 15 septembrie 2014, publicată la data de 21 septembrie 2014 pe paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. şi afişată la centrele de examen, devine lista finală a rezultatelor obţinute de candidaţii la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2014.

3. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. – central şi se va comunica vicepreşedinţilor coordonatori ai centrelor de examen, care îl vor publica prin afişare la sediul centrelor de examen ale I.N.P.P.A. şi prin postare pe paginile web ale acestora.

Comisia naţională de examen

PREŞEDINTE,

Av. dr. Dan OANCEA

Publicat in:
Examen primire in profesie, Fără categorie, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 23 septembrie 2014