Procesul – verbal privind deschiderea lucrărilor şi afişarea rezultatelor

Publicãm Procesul – verbal privind deschiderea lucrărilor şi afişarea rezultatelor la proba teoretică şi cu caracter aplicativ a examenului de admitere în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, care a avut loc în perioada 25 – 27 septembrie 2013 împreunã cu Anexa cuprinzînd rezultatele obţinute de candidaţi la proba susmenţionatã.

Desfãşurãtor:

Rezultatele obţinute de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar:

– La nivel naţional, în ordine alfabeticã
– Centrul de examen Braşov
– Centrul de examen Bucureşti
– Centrul de examen Cluj-Napoca
– Centrul de examen Craiova
– Centrul de examen Galaţi
– Centrul de examen Iaşi
– Centrul de examen Timişoara

Rezultatele obţinute de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv:

– La nivel naţional, în ordine alfabeticã
– Centrul de examen Braşov
– Centrul de examen Bucureşti
– Centrul de examen Cluj-Napoca
– Centrul de examen Craiova
– Centrul de examen Galaţi
– Centrul de examen Iaşi
– Centrul de examen Timişoara

Publicat in:
Examen primire in profesie
Distribuie:
Array
Data publicarii: 27 septembrie 2013