Publicăm Baremele de corectare la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 01 septembrie 2017 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem.

Publicăm Baremele de corectare la proba scrisă tip grilă, susținută în data de 01 septembrie 2017 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obținerea titlului de avocat stagiar și pentru obținerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017, astfel cum au fost modificate în urma soluționării contestațiilor la barem, conform procesului – verbal al Comisiei naționale de examen, publicat mai jos.

STAGIARI – BAREM: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.

DEFINITIVI – BAREM RECTIFICAT*): Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.

*)Republicat conform Procesului verbal din data de 04 septembrie 2017 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 01 septembrie 2017


EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Comisia Națională de Examen

 

PROCES VERBAL

din data de 4 septembrie 2017 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 1 septembrie 2017

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la baremul de evaluare la examenul din data de 1.09.2017, precum și opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem, organizată pentru fiecare disciplină („Comisia”),

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la disciplina „Drept procesual civil” – definitivi:

la întrebarea de la Grila 1 (59), Grila 2 (49), Grila 3 (49), Grila 4 (59)

La această întrebare se consideră corectă indicarea:

–    literei a)

Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaților care au indicat ca variantă de răspuns litera a).

2. Se resping toate celelalte contestații la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la probele de examen din data de 1 septembrie 2017 – stagiari și definitivi.

3. Se validează baremul de evaluare, rectificat în conformitate cu mențiunile de la pct.1 de mai sus, care se va publica prin afișare pe paginile web ale I.N.P.P.A și U.N.B.R..

4. În baza baremului rectificat conform prevederilor de mai sus se va proceda la evaluarea lucrărilor de examen din data de 1 septembrie 2017. Afișarea rezultatelor obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 1 septembrie 2017 se va realiza cel mai târziu în data de 7 septembrie 2017.

5. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale I.N.P.P.A. și U.N.B.R. și se va comunica vicepreședinților Comisiei de examen.

Pentru Comisia națională de examen

PREŞEDINTE,

Av. dr. Traian – Cornel Briciu

Publicat in:
Diverse, Examen primire in profesie, Fără categorie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 4 septembrie 2017