Publicăm Baremele de corectare la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 15 septembrie 2014 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem.

Publicăm Baremele de corectare la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 15 septembrie 2014 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem, conform procesului – verbal al Comisiei nationale de examen, publicat mai jos.

STAGIARI – BAREM: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.

DEFINITIVI – BAREM: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.

Server 1:

STAGIARI – BAREM – arhivă ZIP, toate grilele
DEFINITIVI – BAREM – arhivă ZIP, toate grilele


EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR

ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

Comisia Naţională de Examen

 

PROCES VERBAL

din data de 19 septembrie 2014

          privind soluţionarea contestaţiilor la barem, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 15 septembrie 2014

În conformitate cu prevederile art. 21 din „Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice”,

Comisia naţională de examen,

Analizând contestaţiile la baremul de evaluare la examenul din data de 15.09.2014, precum şi opiniile formulate de membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la barem („Comisia”),

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestaţiile la următoarele întrebări de la disciplina „Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat– stagiari:

a) Întrebarea de la Grila 1 (1), Grila 2 (6), Grila 3 (2), Grila 4 (20).

La această întrebare se consideră corectă indicarea:

– literelor b) şi c), sau

– numai a literei b).

Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaţilor care au indicat ca variantă de răspuns literele b) şi c), precum şi candidaţilor care au indicat ca variantă de răspuns numai litera b).

b) Întrebarea de la Grila 1 (10), Grila 2 (9), Grila 3 (8), Grila 4 (10).

La această întrebare se consideră corectă indicarea:

– literei a) ca singura variantă valabilă de răspuns.

Se acordă un (1) punct la această întrebare numai candidaţilor care au indicat ca variantă de răspuns litera a).

2. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestaţiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept procesual civil – stagiari:

Întrebarea de la Grila 1 (51), Grila 2 (52), Grila 3 (46), Grila 4 (45).

La această întrebare se consideră corectă indicarea:

– literelor a) şi c), sau

– numai a literei a).

Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaţilor care au indicat ca variantă de răspuns literele a) şi c), precum şi candidaţilor care au indicat ca variantă de răspuns numai litera a).

3. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestaţiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal– stagiari:

Întrebarea de la Grila 1 (78), Grila 2 (73), Grila 3 (68), Grila 4 (77).

La această întrebare se consideră corectă indicarea:

– literei b) ca singura variantă valabilă de răspuns.

Se acordă un (1) punct la această întrebare numai candidaţilor care au indicat ca variantă de răspuns litera b).

4. În baza opiniei unanime a membrilor Comisiei, se admit contestaţiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal– definitivi:

Întrebarea de la Grila 1 (70), Grila 2 (80), Grila 3 (78), Grila 4 (75).

La această întrebare se consideră corectă indicarea:

– literei a) ca singura variantă valabilă de răspuns.

Se acordă un (1) punct la această întrebare numai candidaţilor care au indicat ca variantă de răspuns litera a).

5. Se resping toate celelalte contestaţii la baremul de evaluare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 15 septembrie 2014.

6. Se validează baremul de evaluare, rectificat în conformitate cu menţiunile de la punctele 1 – 4 de mai sus, care se va publica prin afişare la uşa clădirilor de examen şi a centrelor de examen ale I.N.P.P.A., precum şi prin postare pe paginile web ale centrelor de examen ale I.N.P.P.A şi U.N.B.R.

7. În baza baremului rectificat conform prevederilor de mai sus se va proceda la evaluarea lucrărilor de examen din data de 15 septembrie 2014.

8. Prezentul proces verbal se va publica pe pagina web a U.N.B.R. şi se va comunica vicepreşedinţilor coordonatori ai centrelor de examen, care îl vor publica prin afişare la uşa clădirilor de examen şi a centrelor de examen ale I.N.P.P.A., precum şi prin postare pe paginile web ale centrelor de examen ale I.N.P.P.A.

Pentru Comisia naţională de examen

P R E Ş E D I N T E

 Av. dr. Dan Oancea

Publicat in:
Examen primire in profesie, Fără categorie, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 19 septembrie 2014