Publicăm Decizia nr. 367/6 decembrie 2018 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), operator al Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare (A.E.G.R.M.) – Registrul Național de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.) privind stabilirea cotei cuvenite operatorului U.N.B.R.- R.N.P.M.

Publicăm Decizia nr. 367/6 decembrie 2018 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), operator al Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare (A.E.G.R.M.) – Registrul Național de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.) privind stabilirea cotei cuvenite operatorului U.N.B.R.- R.N.P.M., potrivit contractului de agent, la 15% (TVA inclus) din prețurile (tarifele) percepute pentru serviciile de înscriere a formularelor de aviz de ipotecă mobiliară și de fiducie în R.N.P.M., de verificare în R.N.P.M. și de eliberare a copiilor certificate de pe înregistrările efectuate și, pe de altă parte, includerea în programul de pregătire profesională continuă a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) a unui modul de formare profesională a agenților operatorului U.N.B.R. – R.N.P.M., care va fi urmat obligatoriu de agenții operatorului U.N.B.R. – R.N.P.M. și, la cerere, de alți avocați interesați.

Publicat in:
Comisia Permanentã
Distribuie:
Array
Data publicarii: 18 decembrie 2018