Publicăm ”Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi”, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 287/16 decembrie 2019

Publicăm ”Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi”, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 287/16 decembrie 2019 împreună cu mesajul însoțitor primit de la Consiliul Superior al Magistraturii.


După cum cunoașteți, Consiliul Superior al Magistraturii implementează proiectul „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 2014+ 118765, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectivul general[1] urmărit prin proiect este îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice.

În cadrul rezultatului nr. 1 – Comunicarea publică îmbunătățită și abordată unitar la nivelul sistemului judiciar, activitatea 4 prevede elaborarea unor ghiduri de bune practici, unul dintre acestea fiind Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi.
Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi a fost adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 287/16 decembrie 2019, fiind de asemenea asumat la nivelul Uniunii Naţionale a Barourilor din România prin Hotărârea Comisiei Permanente nr. 264/16 decembrie 2019 şi la nivelul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din România prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 2310/27 septembrie 2019.

În data de 7 februarie 2020, la Bucureşti, a avut loc Conferința de diseminare a Ghidului de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi în cadrul căreia a fost prezentat Ghidul mai sus menţionat, precum şi importanţa stabilirii unor raporturi de colaborare, de parteneriat între profesioniştii dreptului, prin prisma înţelegerii rolului fundamental al fiecăruia în realizarea actului de justiţie şi consolidarea raporturilor interpersonale între aceştia, în acord cu valorile etice şi deontologice specifice fiecărei profesii juridice.

Faţă de cele prezentate, vă transmitem şi în format electronic (în ataşament) Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi, pentru a fi diseminat fiecărui avocat.

De asemenea, Ghidul poate fi consultat şi accesând link-ul de mai jos: https://drive.google.com/file/d/10Fkk1Txdw2H4CGgO-HUIqDoOpgZPSA6F/view


Publicat in:
Diverse, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 14 februarie 2020