Publicăm programarea testării la disciplinele ”Dreptul Uniunii Europene” și ”Drept european al drepturilor omului”

INSTRUCȚIUNI
privind susținerea TESTELOR pe platforma e-learning a INPPA

1. Pentru susținerea testelor pe platforma e-learning a INPPA este necesar să vă logați în platformă la http://elearning.inppa.ro/ cu adresa de email și parola folosite pentru accesarea cursurilor. Nu este recomandată folosirea Internet Explorer!

2. Testul se va susține la materia, data și în intervalul orar prevăzut pentru fiecare test, vizibil în secțiunea TESTE, conform centralizării programărilor disponibilă mai jos

3. Examenul constă într-un test tip grilă cuprinzând 20 de întrebări, cu trei variante de răspuns fiecare, dintre care un singur răspuns este corect.

4. Chiar dacă intervalul de programare are mai multe ore, timpul de examen este de 1 oră, care curge din momentul în care candidatul face click pe butonul „Înainte”, aflat pe pagina cu instrucțiuni privind completarea foii de examen.

5. În ziua examenului (conform programărilor), cursanții se pot loga în aplicație și susține examenul cu începere de la ora programată. Logarea este posibilă în intervalul programat, la finalul căruia aplicația de examen se închide. Recomandăm insistent candidaților să aibă în vedere că o logare la un moment prea târziu va conduce la scurtarea corespunzătoare a timpului de examen. De exemplu, dacă un candidat programat în intervalul orar 14.00 – 20.00 va începe examenul la ora 19.10, nu va mai avea la dispoziție decât 50 de minute pentru rezolvarea întrebărilor, întrucât aplicația de examen va închide automat foaia de examen la ora 20.00. Pentru acest motiv, recomandăm candidaților să înceapă rezolvarea întrebărilor cel târziu cu două ore înainte de ora de final a programării.

6. Odată ce candidatul se loghează în aplicație, el trebuie să susțină examenul. Fiecare candidat are o sesiune unică de examen. În consecință, nu este posibilă de-logarea și apoi re-logarea în vederea susținerii/continuării examenului.

Atenție! Puteți trece / naviga de la o întrebare la alta doar folosind butoanele Înainte și Înapoi din foaia de examen !  NU folosiți butoanele Back și Forward ale browserului pentru că veți fi scos din examen, fără posibilitatea de a vă re-loga, iar răspunsurile bifate până atunci nu vor fi înregistrate !!!

7. În foaia de examen, în partea din dreapta-jos a ecranului există un cronometru care indică scurgerea timpului de examen. În limitele timpului regulamentar de examen (1 oră) candidatul poate reveni asupra unor răspunsuri bifate și să modifice răspunsul inițial. Pentru transmiterea răspunsurilor pe care le consideră finale, candidatul trebuie să facă click pe butonul „Terminat” care se află după ultima întrebare. Atenție: La expirarea timpului regulamentar de examen, foaia de examen a candidatului se închide automat și este transmisă sistemului de examen, cu răspunsurile bifate de candidat până în acel moment !

8. După ce candidatul face click pe butonul „Terminat”, sesiunea de examen se închide pentru candidat.

9. Fiecare răspuns corect este punctat cu 5 puncte. Total punctaj posibil: 100 de puncte. Pentru promovarea examenului este necesar un punctaj de minim 70 de puncte, corespunzând notei minime de promovare ”7”.
Punctajul final se comunică candidaților după soluționarea contestațiilor la barem; la cererea candidatului care a primit comunicarea punctajului, acesta poate obține o copie a foii de examen completată de el.

10. Baremul se publică pe pagina web a INPPA până la sfârșitul zilei în care se desfășoară proba scrisă. Contestațiile privind formularea subiectelor și corectitudinea baremului de notare se formulează în termen de 24 de ore de la afișarea baremului. Contestațiile se soluționează în termen de 48 de ore de la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor. Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor se face pe pagina web a INPPA. Baremul final este cel publicat în urma soluționării tuturor contestațiilor și reprezintă unicul criteriu de evaluare a lucrărilor candidaților. Lista candidaților admiși se publică pe pagina web a INPPA, în termen de 48 de ore de la afișarea baremului final.

*

Pentru probleme strict tehnice legate de examen puteți folosi adresa de email [email protected] sau, în situații deosebite, puteți apela serviciul IT al INPPA, dl. Alexandru Gherasim, tel. 0771522526 (pe durata desfășurării examenului!).


Descarcă INSTRUCȚIUNI fișier PDF

Publicat in:
Pregatire profesionala initiala anul 2, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 8 martie 2021