Publicăm repartizarea pe imobile și săli a candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2023, care se va desfășura în ziua de 02 aprilie 2023

Repartizarea pe săli de examen a candidaților (identificați nominal sau prin cod numeric, în funcție de opțiuni) la examenul pentru dobândirea calității de avocat STAGIAR

Repartizarea pe săli de examen a candidaților (identificați doar prin cod numeric) la examenul pentru dobândirea calității de avocat STAGIAR


Repartizarea pe săli de examen a candidaților (identificați nominal sau prin cod numeric, în funcție de opțiuni) la examenul pentru dobândirea calității de avocat DEFINITIV

Repartizarea pe săli de examen a candidaților (identificați doar prin cod numeric) la examenul pentru dobândirea calității de avocat DEFINITIV


INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚI

– Examenul începe la ora 09.00 a zilei de 02.04.2023
Cu începere de la ora 7.00 și până la ora 8.30, candidații se vor prezenta la sediul imobilului de examen (Palatul Facultății de Drept din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36 – 46, sectorul 5), potrivit repartizării acestora pe săli, care urmează a fi publicată.
– Accesul în curtea și clădirea Palatului Facultății de Drept, precum și în sala de examen va fi permis numai în baza:
>>> actului de identitate
>>> legitimației de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa [email protected]
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente și nici alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
– Este strict interzis accesul în incinta clădirii de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).
– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 8.30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei naționale de examen.
– La intrarea în incinta clădirii de examen, candidații vor fi îndrumați de personalul de organizare către sălile de examen. În vederea orientării, candidații vor urmări, de asemenea, și indicatoarele existente în clădire.
– La intrarea în sala de examen, după verificarea legitimației de examen și a actului de identitate de către comisia de sală, candidații vor ocupa locul alocat, marcat corespunzător.
– Toate spațiile de examen vor fi prevăzute cu cutii în care vor fi colectate gențile, poșetele și altor accesorii ale candidaților.
– Instructajul candidaților privind regulile aplicabile pe durata desfășurării examenului va fi făcut de comisia de sală cu începere de la ora 8.30.
– Examenul începe la ora 09.00 și durează 4 ore.
– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, pentru niciun motiv, intrarea candidaților în sala de examen.
– Pentru protejarea sănătății proprii, precum și a celorlalți participanți la examen, candidații sunt încurajați să folosească măști de protecție sanitară pe durata desfășurării examenului.
– După predarea lucrării către responsabilul de sală nu este permisă candidaților ieșirea din sala de examen cu înscrisuri ale examenului și cu pixurile primite de la organizatori. Candidații vor putea lua cu ei numai ciorna, cu condiția ca pe aceasta să fie menționate numai răspunsurile la întrebări (orice alte mențiuni, inclusiv enunțurile întrebărilor, nu sunt permise). La sesiunea de examen din 02 aprilie 2023 nu se restituie candidaților grilele pe care au lucrat.
– După ieșirea din sala de examen, candidații vor părăsi clădirea de examen, precum și spațiile adiacente; până la ora 14:00 este interzisă staționarea în curtea Facultății de Drept a candidaților sau însoțitorilor lor.
– Candidații care nu respectă instrucțiunile comunicate de comisia națională de examen și de personalul de sală vor fi îndepărtați imediat din spațiul de examen, în baza unui proces verbal care va fi întocmit în acest scop.


Facultatea de Drept a Universității din București
(Palatul Facultății de Drept, bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46)

Publicat in:
Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 31 martie 2023