Publicăm repartizarea pe imobile și săli a candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2015, care se va desfășura la data de 14 septembrie 2015

INPPA – structura centrală – Examenul se va desfășura în următoarele imobile:

A.  Facultatea de Drept a Universității din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,  Sector 5,  Bucureşti – accesul candidaților se va face exclusiv prin intrarea de la aripa Vasile Pârvan (partea din dreapta a Palatului Facultății de Drept)
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

B. Universitatea din București, Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București:

– Facultatea de Chimie
<< repartizare stagiari >>

– Facultatea de Administrație și Afaceri
<< repartizare stagiari >>

– Facultatea de Psihologie
<< repartizare stagiari >>

– Facultatea de Sociologie
<< repartizare stagiari >>

INPPA – Centrul teritorial Brașov
Facultatea de Drept a Universității Transilvania Brașov – corpul T, Bd. Eroilor, nr. 25, Brașov
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

INPPA – Centrul teritorial Cluj-Napoca
Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, str. Burebista nr.2, Cluj-Napoca
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

INPPA – Centrul teritorial Craiova
Facultatea de Drept și Științe Sociale, str. Calea București nr. 107D, Craiova
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

INPPA – Centrul teritorial Galaţi
Universitatea Danubius din Galați, B-dul Galaţi, nr. 3, Galaţi
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

INPPA – Centrul teritorial Iaşi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bulevardul Carol I nr. 11, Iași
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

INPPA – Centrul teritorial Timişoara
Facultatea de Drept a Universităţii de Vest Timişoara, B-dul Eroilor, Nr. 9A, Timişoara
<< repartizare stagiari >>
<< repartizare definitivi >>

Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 14.09.2015

Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 8.00 cu actul de identitate

Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

Candidaţilor le este interzis accesul în sala de examen cu genţi, poşete, tipărituri, telefoane mobile şi orice fel de alte aparate electronice. Acestea vor fi depuse de candidaţi într-un spaţiu supravegheat, pus la dispoziţia candidaţilor prin grija comisiei centrului de examen. 

Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

Publicat in:
Examen primire in profesie, Fără categorie, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 12 septembrie 2015