Publicăm repartizarea pe imobile și săli a candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016, care se va desfășura la 12 septembrie 2016

INPPA – structura centrală – Examenul se va desfășura în următoarele imobile:

A. Facultatea de Drept a Universității din București, Bdul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46,  Sector 5 (accesul candidaților se va face exclusiv prin intrarea de la aripa Vasile Pârvan (partea din dreapta a Palatului Facultății de Drept)

<< repartizare stagiari >>

B. Facultatea de Chimie a Universității din Bucureşti, Bdul Regina Elisabeta nr. 4-12

<< repartizare stagiari >>

C. Facultatea de Matematică si Informatică a Universității din Bucureşti, Str. Academiei nr. 14

<< repartizare stagiari >>

D. Facultatea de Istorie a Universității din Bucureşti, Bdul Regina Elisabeta nr. 4-12

<< repartizare definitivi >>

E. Facultatea de Geografie a Universității din Bucureşti, Bdul Nicolae Bălcescu nr. 1

<< repartizare stagiari >>

INPPA – Centrul teritorial Brașov

Facultatea de Drept a Universității Transilvania Brașov – corpul T, Bdul Eroilor nr. 25, Brașov

<< repartizare stagiari >>

<< repartizare definitivi >>

INPPA – Centrul teritorial Cluj-Napoca

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, str. Burebista nr.2, Cluj-Napoca

<< repartizare stagiari >>

<< repartizare definitivi >>

INPPA – Centrul teritorial Craiova

Facultatea de Drept a Universității din Craiova, Calea București nr. 107D, Craiova

<< repartizare stagiari >>

<< repartizare definitivi >>

INPPA – Centrul teritorial Galaţi

Universitatea Danubius din Galați, Bdul Galaţi, nr. 3, Galaţi

<< repartizare stagiari >>

<< repartizare definitivi >>

INPPA – Centrul teritorial Iaşi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bdul Carol I nr. 11, Iași

<< repartizare stagiari >>

<< repartizare definitivi >>

INPPA – Centrul teritorial Timişoara

Facultatea de Drept a Universităţii de Vest Timişoara, Bdul Eroilor, Nr. 9A, Timişoara

<< repartizare stagiari >>

<< repartizare definitivi >>

Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 12.09.2016

Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 8.00 cu actul de identitate

Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

Candidaţilor le este interzis accesul în sala de examen cu genţi, poşete, tipărituri, telefoane mobile şi orice fel de alte aparate electronice.

Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

Publicat in:
Diverse, Examen primire in profesie, Fără categorie, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 9 septembrie 2016