Publicăm repartizarea pe imobile și săli a candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2022, care se va desfășura în ziua de 18 septembrie 2022

Repartizarea pe săli de examen a candidaților (identificați nominal sau prin cod numeric, în funcție de opțiuni) la examenul pentru dobândirea calității de avocat STAGIAR

Repartizarea pe săli de examen a candidaților (identificați doar prin cod numeric) la examenul pentru dobândirea calității de avocat STAGIAR


Repartizarea pe săli de examen a candidaților (identificați nominal sau prin cod numeric, în funcție de opțiuni) la examenul pentru dobândirea calității de avocat DEFINITIV

Repartizarea pe săli de examen a candidaților (identificați doar prin cod numeric) la examenul pentru dobândirea calității de avocat DEFINITIV


INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚI

– Examenul începe la ora 09.00 a zilei de 18.09.2022
Cu începere de la ora 7.00 și până la ora 8.30, candidații se vor prezenta la unul din sediile imobilelor de examen, potrivit repartizării acestora pe săli, care urmează a fi publicată:
– Palatul Facultății de Drept din Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36 – 46, sectorul 5 sau
– Facultatea de Chimie din Bd. Regina Elisabeta nr. 4 – 12, sectorul 3
– Facultatea de Istorie din Bd. Regina Elisabeta nr. 4 – 12, sectorul 3
– Facultatea de Matematică din str. Academiei nr. 14, sectorul 1
– Accesul în curtea și clădirea Palatului Facultății de Drept, în clădirea Facultății de Chimie, Facultății de Istorie și Facultății de Matematică, precum și în sala de examen va fi permis numai în baza:
● actului de identitate
● legitimației de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa [email protected]
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente și nici alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
– Este strict interzis accesul în incinta clădirii de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).
– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 8.30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei naționale de examen.
– La intrarea în incinta clădirii de examen, candidații vor fi îndrumați de personalul de organizare către sălile de examen. În vederea orientării, candidații vor urmări, de asemenea, și indicatoarele existente în clădire.
– La intrarea în sala de examen, după verificarea legitimației de examen și a actului de identitate de către comisia de sală, candidații vor ocupa locul alocat, marcat corespunzător.
– Toate spațiile de examen vor fi prevăzute cu cutii în care vor fi colectate gențile, poșetele și altor accesorii ale candidaților.
– Instructajul candidaților privind regulile aplicabile pe durata desfășurării examenului va fi făcut de comisia de sală cu începere de la ora 8.30.
– Examenul începe la ora 09.00 și durează 4 ore.
– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, pentru niciun motiv, intrarea candidaților în sala de examen.
– Pentru protejarea sănătății proprii, precum și a celorlalți participanți la examen, candidații sunt încurajați să folosească măști de protecție sanitară pe durata desfășurării examenului.
– După predarea lucrării către responsabilul de sală nu este permisă candidaților ieșirea din sala de examen cu înscrisuri ale examenului și cu pixurile primite de la organizatori. Candidații vor putea lua cu ei numai ciorna, cu condiția ca pe aceasta să fie menționate numai răspunsurile la întrebări (orice alte mențiuni, inclusiv enunțurile întrebărilor, nu sunt permise). La sesiunea de examen din 18 septembrie 2022 nu se restituie candidaților grilele pe care au lucrat.
– După ieșirea din sala de examen, candidații vor părăsi clădirea de examen, precum și spațiile adiacente; la Facultatea de Drept este interzisă staționarea în curte a candidaților sau însoțitorilor lor până la ora 14.
– Candidații care nu respectă instrucțiunile comunicate de comisia națională de examen și de personalul de sală vor fi îndepărtați imediat din spațiul de examen, în baza unui proces verbal care va fi întocmit în acest scop.

Publicat in:
Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 16 septembrie 2022