Repartizarea pe săli a candidaţilor la proba scrisă

EXAMENUL DE ABSOLVIRE A

INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR

SESIUNEA NOIEMBRIE 2014

Publicăm repartizarea pe săli a candidaţilor la proba scrisă din data de 09 decembrie 2014:

Centrul de examen Bucureşti
<< repartizarea candidaţilor pe săli >>

Centrul de examen Braşov
<< repartizarea candidaţilor pe săli >>

Centrul de examen Craiova
<< repartizarea candidaţilor pe săli >>

Centrul de examen Cluj
<< repartizarea candidaţilor pe săli >>

Centrul de examen Galaţi
<< repartizarea candidaţilor pe săli >>

Centrul de examen Iaşi
<< repartizarea candidaţilor pe săli >>

Centrul de examen Timişoara
<< repartizarea candidaţilor pe săli >>

În cazul în care se constată vreo eroare în afişarea numelor candidaţilor, rugăm a se contacta secretariatul INPPA central sau al centrului teritorial corespunzător.

Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 15.00 cu actul de identitate.
Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii ale acestora sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

Este permis accesul în sala de examen cu legislaţie neadnotată şi necomentată.

Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, notebook-uri).

Publicat in:
Examen absolvire INPPA, Fără categorie, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 8 decembrie 2014