Rezultatele contestațiilor la punctaj formulate de candidații la examenul de primire în profesia de avocat din data de 20 septembrie 2020

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ȘI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

Comisia Națională de Examen
PROCES VERBAL
din data de 01 octombrie 2020

privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 20 septembrie 2020

În conformitate cu prevederile art. 25 din “Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice”,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la punctaj, precum și procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la punctaj,

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza procesului-verbal întocmit de Comisia de soluționare a contestațiilor la punctaj, prin care s-a constatat, în urma reverificării tuturor lucrărilor candidaților care au formulat contestații la punctaj, că nu există diferențe între punctajul inițial acordat acestor lucrări și punctajul rezultat în urma reverificării, se resping toate contestațiile la punctaj formulate de candidații care s-au prezentat la examenul din data de 20 septembrie 2020 (16 contestații la punctaj formulate de candidații înscriși la examenul pentru dobândirea titlului de avocat stagiar și, respectiv, 3 contestații la punctaj formulate de candidații înscriși la examenul pentru dobândirea titlului de avocat definitiv).

2. În consecință, lista cu rezultatele obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 20 septembrie 2020, publicată la data de 28 septembrie 2020 pe pagina de internet a I.N.P.P.A., devine lista finală a rezultatelor obținute de candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2020.

3. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale U.N.B.R. și I.N.P.P.A..

pentru Comisia națională de examen

 PREȘEDINTE,

Av. dr. Dan OANCEA

Publicat in:
Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 1 octombrie 2020