Selecție experți grupuri de lucru tematice și expert coordonator, în cadrul proiectului “ACTIONES – Active Charter Training through Interaction of National ExperienceS”, coordonat de către Institutul Universitar European și finanțat de Comisia Europeană

Uniunea Națională a Barourilor din România în calitate de Partener în Proiectul ACTIONES – Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS, coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența (în continuare EUI) lansează selecția experților grupurilor de lucru tematice și a expertului coordonator în cadrul proiectului ACTIONES.

Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani, în perioada 1 noiembrie 2015 – 31 octombrie 2017. Limba oficială de lucru a proiectului este limba engleză.

Proiectul ACTIONES prevede constituirea a 5 grupuri de lucru, fiecare organizat în jurul uneia dintre următoarele arii tematice:

 1. dreptul consumatorului (consumer law);
 2. migrație, inclusiv dreptul la azil (migration law, including the right to asylum);
 3. antidiscriminare (anti-discrimination law);
 4. cooperare judiciară în materie penală (judicial cooperation in criminal matters);
 5. protecția jurisdicțională efectivă (effective judicial protection).

Fiecare grup tematic va fi coordonat de o persoană responsabilă numită din partea EUI și va avea ca rol principal colectarea studiilor de caz folosite ca material de formare pentru cele 5 seminarii transnaționale organizate de EUI, în cadrul cărora va fi tratată fiecare dintre cele 5 arii tematice menționate mai sus. Totodată, studiile de caz vor fi incluse în Manualul Final ACTIONES precum și în Baza de date creată în cadrul acestui proiect.

Pentru selecția experților care vor face parte din grupurile de lucru, se vor avea în vedere următoarele criterii:

 1. să fie avocat, cu drept de exercitare a profesiei, cu o vechime în profesie de minimum 5 ani;
 2. să aibă experiență și/sau cunoștințe avansate în una sau mai multe dintre cele 5 arii tematice, respectiv: dreptul consumatorului, migrație și azil, antidiscriminare, cooperare în materie penală, protecția jurisdicțională efectivă;
 3. să cunoască limba engleză la un nivel avansat.

Experiența internațională dobândită prin participarea anterioară în calitate de expert în proiecte similare și elaborarea de materiale relevante într-una sau mai multe dintre cele 5 arii tematice constituie un avantaj.

Avocații interesați sunt rugați să depună la dosarul de înscriere următoarele documente:

 • scrisoare de intenție în care se va menționa poziția/pozițiile care face/fac obiectul aplicației (expert în cadrul unui grup de lucru/mai multor grupuri de lucru);
 • Curriculum Vitae în format Europass actualizat, cuprinzând date de contact (telefon, fax, email)
 • documente care să ateste nivelul avansat de cunoaștere a limbii engleze. În cazul în care astfel de documente nu sunt disponibile, candidatul va specifica în CV nivelul de cunoaștere a limbii engleze;
 • alte documente justificative, după caz: copii diplome de studii, certificări, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 10 ianuarie 2016. Dosarul de înscriere va fi întocmit într-un singur document, format PDF, care se va transmite la adresa de mail [email protected]

Coordonatorul Proiectului din partea Partenerului UNBR în Proiect și din partea Partenerului asociat în Proiect este domnul prof. univ. dr. avocat Ion Turculeanu, email: [email protected]

Persoana de contact în cadrul serviciului secretariat: doamna Maria Jianu, email: [email protected], tel.: 021/3134875, 021/3160739,  fax: 021/3134880.

Publicat in:
Diverse, Fără categorie, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 23 decembrie 2015