Soluționarea contestațiilor la barem. PROCES VERBAL din data de 24 septembrie 2020 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 20 septembrie 2020

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL

din data de 24 septembrie 2020 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de

20 septembrie 2020

În conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la baremul de evaluare la examenul din data de 20.09.2020, precum și opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem, organizată pentru fiecare disciplină („Comisia”),

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei unanime sau, după caz, majoritare a membrilor Comisiei, se resping toate contestațiile la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la probele de examen din data de 20 septembrie 2020 – stagiari și definitivi.

2. Se validează baremul de evaluare publicat pe pagina de internet a I.N.P.P.A. la data de 20 septembrie 2020.

3. În baza baremului validat se va proceda la evaluarea lucrărilor de examen din data de 20 septembrie 2020. Publicarea rezultatelor obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 20 septembrie se va realiza cel mai târziu la data de 28 septembrie 2020.

4. Prezentul proces verbal se va publica pe pagina de web a I.N.P.P.A. și se va comunica vicepreședintelui Comisiei de examen.

PREŞEDINTE,

Av. dr. Dan OANCEA

Publicat in:
Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 24 septembrie 2020