Subiectele şi baremele la proba scrisã

Publicãm subiectele şi baremele la proba scrisã din ziua de joi, 26 septembrie 2013 susţinutã la disciplina:Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;
Barem
 la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;
Barem
 la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Publicat in:
Examen primire in profesie
Distribuie:
Array
Data publicarii: 21 septembrie 2013